ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Եղյան Մարիամ Երվանդի
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

yeghyanmariam16@aspu.am

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթություն

1996-2001թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հայցորդ, Հայոց պատմության ամբիոն
1992-1996 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին /գերազանցությամբ/

Աշխատանք
2005 թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց պատմության ամբիոն, դասախոս:
2003 -2008 թթ. ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարան, դասախոս /համատեղությամբ/
1999-2009 թթ. N147 միջն. Դպրոց, պատմության ուսուցչուհի:
1995-1999 թթ. N57 դպրոց, պատմության ուսուցչուհի:

Գիտական աստիճան

2008թ.՝ պատմական գիտությունների թեկնածու, Է.00.01

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ, Հայոց պատմություն «ընդհանուր դասընթաց»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

19-րդ դ. վերջի և 20-րդ դ. սկզբի հայ ազգային-ազատագրական շարժում, Հայաստանի Հանրապետություն (1918-1920թթ.)

2013 թվականից Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Արհմբյուրոյի նախագահն է:
Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսերեն, անգլերեն

Վերապատրաստումներ
Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող <<ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու>> դասընթացին:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7179-1987