ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«Էկոլոգիական կրթության աստրախանյան ամսագիր»-ն ընդգրկվել է ԲՈԿ-ի պարբերականների շարքում
18.08.2018

«Էկոլոգիական կրթության աստրախանյան ամսագիր»-ն ընդգրկվել է ԲՈԿ-ի պարբերականների շարքում (տես՝ ԲՈԿ-ի կայք 09.06.18 դրությամբ, N 126, Էկոլոգիական կրթության աստրախանյան բանբեր 2304-5957 25.00.00 – Երկրաբանական գիտություններ 05.12.2007) 2017 թվականի դեկտմբերի 5-ից:

Ամսագիրը տեղադրվում է elibrary.ru կայքում և արտացոլվում РИНЦ համակարգում (ներկա դրությամբ կայքում առկա է 2018 թ. N3ամսագիրը): Իմպակտ-գործոն՝ 0.302: Հոդվածների տպագրման պայմանները ներկայացված են կցված նամակում (2019 թ. կանոններում տեղի են ունեցել մի շարք փոփոխություններ):
Ամսագրի վեցերորդ հոդվածում տպագրելու համար նյութերն ընդունվում են մինչև 2018 թ. օգոստոս:

2018 թվականի կանոնները

2019 թվականի կանոնները

Նորություններ