ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գարեգին Արարատի էլոյան
06.09.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

eloyangaregin06@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1976-1981թ.թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ֆիզիկոս-մանկավարժ

Գիտական աստիճան
2009թ․Մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական թեզի պաշտպանություն, (Մաթեմատիկական ճոճանակի ընդհանրացրած մոդելի կիրառումը ֆիզիկայի բուհական դասընթացում, ՀՊՄՀ, 020 մասնագիտական խորհուրդ)
Աշխատանքային փորձ
2012թ․-մինչ օրս ՀՊՄՀ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2013-2015 ՀՊՄՀ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2000-2012թ.թ. ՀՊՄՀ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1995-2011թ.թ. ՀՊՄԻ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնին կից Համակարգչային կենտրոնի վարիչ
1981-1995թ.թ. ՀՊՄԻ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ինժեներ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` ՏՀՏ մասնագիտական նպատակներով, Տվյալների բազաներ և նրանց կառավարում, Կիրառական ծրագրային փաթեթներ
Մագիստրատուրա` ՏՀՏ մասնագիտական ոլորտում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, պինդ մարմնի ֆիզիկա, աստղագիտություն

Վերապատրաստումներ
2003թ Տեմպուս
2012թ․ ԵՊՄՀ, մանկավարժական տեխնոլոգիաներ

Հրապարակումներ
1․ Բնական թվերի քառակուսիների գումարի որոշմամբ ֆիզիկական խնդիրների լուծման մի քանի օրինակների մասին Մաթեմատիկան դպրոցում, 2010, թիվ 4(73), էջ 57-64:
2․ Ֆերմայի սկզբունքի մի քանի կիրառությունների մասին, Կրթությունը և գիտությունը արցախում, 2011, թիվ 3-4, էջ 71-78:
3․ Ֆիզիկայի պրակտիկում: Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան 2012թ.: Էջ 108, Մոլեկուլային ֆիզիկա։

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն(բառարանով)