ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էլվինա Վաղգենի Բաբիկյան
02.09.2015

Դասախոս

babikyanelvina-10@aspu.am

Դասախոս/ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն