ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

էլյա Սիմոնի Թարխանյան
22.02.2016

Պրոռեկտորի ռեֆերենտ

Պրոռեկտորի ռեֆերենտ

Կրթություն
• 2009-2014թ. հայցորդություն , ՀՊՄՀ։
• 2003-2008թ. Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետ. սոցիալական հոգեբանության բաժին, /Դիպլոմ/ ՀՊՄՀ։

Աշխատանքային փորձ
• 2023 թ-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտորի ռեֆերենտ։
• 2015- 2023 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտորի ռեֆերենտ:
• 2009-2015թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Զարգացման և կիրառկան հոգեբանության ամբիոնի մասնագետ։
• 2007-2009թ. «Փակագիծ» օրաթերթում, որպես լրագրող (մշակութային էջի պատասխանատու)։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Սոցիալական հոգեբանության հիմնախնդիրները, տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն և այլն:

Մասնակցություն կոնֆերանսների
• Մշակութային-պատմական մեթոդաբանությունը Լ.Ս. Վիգոտսկին և փոփոխական զարգացման կրթության ասպեկտները, հոկտեմբերի 19-20, 2016 թ․ Հայաստան,
ք. Երևան (հավաստագիր)։
• Հոգեբանական խնդիրներ. Բնութագրերը և ախտորոշման սկզբունքները 21-23 ապրիլի, 2019թ., Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն: ՀՊՄՀ (հավաստագիր)։

Անդամակցություն
• «MAIN ISSUES OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY» ամսագրի տեխնիկական մասնագետ։

Լեզուներ
• հայերեն /գերազանց/
ռուսերեն /լավ/
անգլերեն /լավ/