ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տաթևիկ Վարդանի Ենոքյան
15.02.2016

Դասախոս

yenokyant@gmail.com

Դասախոս/Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2015թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայցորդ
• 2010-2012թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն) մագիստրատուրա
• 2006-2010թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն) բակալավր

Աշխատանքային գործնեություն

•2017թ-ից մինչ օրս՝ դասախոս, Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

•2012-2017թթ. առ այսօր դեկանի օգնական
• 2010թ. սեպտեմբեր- հոկտեմբեր Ա. Շիրակացու անվան ճեմարան, դասվար

Վերապատրաստումներ
ՀՊՄՀ ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստում (2015թ հոկեմբերի 12-ից 24-ը, 36 ժամ տևողությամբ)

Անդամակցություն
• 2008-2013թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ուսանողական խորհրդի քարտուղար
• 2011-2013թ. Երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավոր
• 2008 -2013թ. ՀՊՄՀ խորհրդի անդամ
• 2008-2013թ. Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
• 2008-2010թթ. ՀՊՄՀ նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ

Հրապարակումներ
1. Հաղորդակցական ունակությունը որպես կրտսեր դպրոցականի ինքնաճանաչման և ինքնագնահատման միջոց, ‹‹Կրթության որակի չափման և գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի ժողովածու, Երևան, 2015:
2. Կարդալու կարողության ձևավորումը որպես պատմելու գործընթացի արդյունավետության գլխավոր գործոն, «Տարրական դպրոցի զարգացման հեռանկարները 21-րդ դարում» աշխատաժողովի ամփոփագրեր, Երևան, 2014:
3. Պատմելու կարողության ձևավորման իմ փորձից, ուսանողական գիտական կոնֆերանսի զեկուցումներ, Երևան, 2015:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8145-1780     

Պարգևներ
• 2012թ. պարգևատրում «Մանկավարժական համալսարան – 90 ամյակ» մեդալով
• 2010թ. ՀՊՄՀ ‹‹Լավագույն ուսանող››
• 2011-2012թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան կրթաթոշակ
• 2009-2011թթ. Գուրգեն Էդիլյանի անվան կրթաթոշակ

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն