ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տաթևիկ Վարդանի Ենոքյան
15.02.2016

Դասախոս

yenokyantatevik42@aspu.am

Դասախոս/Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2015-2020թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա
2010-2012թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն) մագիստրատուրա
2006-2010թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն) բակալավր

Աշխատանքային գործնեություն
2017թ-ից մինչ օրս՝ դասախոս, Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
2020թ-ից առ այսօր Dasa2 կրթական հարթակում որպես ուսուցիչ, մենթոր
2020թ,-ից առ այսօր “Teaching Academy (Թիչինգ աքադեմի)” կազմակերպությունում որպես վերապատրաստող մասնագետ
2019-2020թթ․ «Կոձիլլա» ՏՏ ուսումնական կենտրոնում մանկավարժ
2012-2017թթ. Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2010թ. սեպտեմբեր- հոկտեմբեր Ա. Շիրակացու անվան ճեմարան, դասվար

Վերապատրաստումներ
2023թ․ Цифровое обучение в образовании взрослых: 2․0, DVV International Armenia
2022թ․ Մեծահասակների ուսումնառության և կրթության հիմունքներ․ դասավանդման մեթոդաբանություն, DVV International Armenia
2021թ․ Մեդիագրագիտության և քննադատական մտածողության դասավանդումը վաղ մանկության կրթության գործընթացում, Երևան
2020թ․ Նորարարական մանկավարժական մոտեցումներ դասախոսական անձնակազմի համար, Երևան
2019 “21st Century Learning” workshop, CRRC Armenia
2019թ․ Ժամանակի պահանջներին համա պատասխան մասնագետների պատրաստում «Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, Երևան
2017թ․ Հետազոտական բաղադրիչի կարևորությունը ուսուցման գործընթաց․ ֆինական փորձը, Ֆինլանդիա, Օուլու համալսարան
2015թ․ Ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստում, ՀՊՄՀ
2015թ․ Ներառականությունy Հայաստանում, ASPIRE, Yerevan
2011թ․ Բիզնես գիտական նախագծի մշակում, Ծաղկաձոր

Անդամակցություն
2008-2013թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ուսանողական խորհրդի քարտուղար
2011-2013թ. Երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավոր
2008-2013թ. ՀՊՄՀ խորհրդի անդամ
2008-2013թ. Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2008-2010թթ. ՀՊՄՀ նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ

Հրապարակումներ
1. Էլեկտրոնային ուսումնական հարթակները և դրանց կրթական հնարավորությունները հեռավար ուսուցման պայմաններում, ՀՊՄՀ միջազգային կոնֆերանս, Երևան 2022թ․
2. Կրտսեր դպրոցականի հաղորդակցական կարողության ձևավորման հնարավորությունները մայրենիի դասերի ընթացքում (հարցաթերթիկային ուսումնասիրություն), Մանկավարժական միտք, Երևան 2021թ․
3. Linguistic electronic games in the process of junior schoolchild's speech development, A.Avagyan,A.Avagimyan,T.Yenokyan, A. Miqayelyan, Science Review,Warsaw․ 2021
4. Կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորումը իրադրային խաղերի միջո ցով, Հայագիտական հանդես , 2019թ․
5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներգործությունը հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման գործընթացում, «Մխիթար Գոշ» հանդես, Երևան , 2018թ․
6. Կրտսեր դպրոցականների հաղորդակցական կարողությունների ձևավորմանն ուղղված մեթոդների և միջոցների կարևորությունը, Գիտական հանդես, Երևան 2018
7. The issues of inclusion of children with special educational needs in Primary School. ''Актуальные проблемы педагогики начальной школы в контексте реформы системы образования''всеукраинской научно- практической конференции, Украина 2018


ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8145-1780

Պարգևներ
2012թ. պարգևատրում «Մանկավարժական համալսարան – 90 ամյակ» մեդալով
2010թ. ՀՊՄՀ ‹‹Լավագույն ուսանող››
2011-2012թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան կրթաթոշակ
2009-2011թթ. Գուրգեն Էդիլյանի անվան կրթաթոշակ

Լեզուներ`հայերեն, ռուսերեն , անգլերեն