ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Մելսիկի Եփրիկյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

eprikyanyelena49@aspu.am

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթությունը
1996-2001թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հայցորդ, Հայոց պատմության ամբիոն

1991-1996թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան
2008թ.՝ պատմական գիտությունների թեկնածու, Է.00.01

Գիտական կոչում՝ 2016թ. դոցենտ

Աշխատանք
2008թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, դասախոս
2000թ.-ից՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հենակետային վարժարան, ուսուցիչ
1997-2005թթ.՝ ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարությունում, առաջատար մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայոց պատմություն «ընդհանուր դասընթաց»

Հետաքրքրությունների ոլորտը՝ Նախիջևանի պատմության խնդիրները, Առաջին աշխարհամարտի և հաջորդող տարիների հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը Արևմտյան Հայաստանւմ և Կիլիկիայում:

Վերապատրաստումներ
2015 թվականի փետրվարի 16-ից մարտի 6-ը մասնակցել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացաման դասընթացին (60 ժամ տևողությամբ):

Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» դասընթացին:

Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնակցություն գիտաժողովների՝ Մասնակցել է 1 հանրապետական և 4 միջազգային մասնագիտական գիտաժողովների

Հրատարակություններ՝ մեկ ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 20 գիտական հոդվածների

Հրատարակումներ (վերջին 5 տարիների)

 1. Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում, Ակունք, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(4), Երևան, 2012:
 2. Գողթանի 1919թ. ինքնա-պաշտպանությունը, Էջմիածին, 2012, Յուլիս, թիվ 7:
 3. Շարուր-Նախիջևանի ժողովրդագրական վիճակը 1918-1940թթ.-ին, «Ազգ, պետություն, հայրենիք, պետակա-նության գաղափարը» Երիտասարդ գիտնա-կանների միջազգային գիտաժողով նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին (Ծաղկաձոր, 6-8 նոյեմբերի, 2012), Երևան, 2012:
 4. 1903թ. հայ եկեղեցական գույքի բռնագրավման օրենքի արձագանքները Գանձակում, Ժողովածու Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետ.մանկ. համալսա-րանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, Երևան, 2014:
 5. Նախիջևանը 1917-1921 թվականներին (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2014:
 6. Եղբայրական օգնության գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովի գործունեությունն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Էջմիածին, 2015, Յունիս, թիվ 6:
 7. Արևմտահայերի 1915թ. ինքնապաշտպանական մարտերի պատմական անհրաժեշտությունը, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան գիտական տեղեկագիր, 2015, թիվ 1 (23):
 8. Diplomatic and military steps of Turkey to capture Nakhijevan, Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 1–2:
  Methodological Issues of Teaching the Heroic Self-Defense Battles of 1915, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 197:
 9. The role of Armenian legion in defense of the Armenian population of Kilikia (1919-1920) Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 7-8: