ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Երանուհի Խաչիկի Հարությունյան
06.09.2016

Լաբորանտ

harutyunyanyeranuhi-2@aspu.am

Լաբորանտ/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
2019թ. - մինչ օրս Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի հայցորդ
2017 - 2019թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա» բաժին` մագիստրատուրա (առկա ուսուցման համակարգ)
2013 - 2017թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի» ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա» բաժին` բակալավրիատ (առկա ուսուցման համակարգ)
2010 - 2013թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) Հենակետային վարժարան` Բնագիտամաթեմատիկական հոսքի Ֆիզմաթ ենթահոսք
2002 - 2010թթ. Երևանի Խաչատուր Սամուելյանի անվան հ. 47 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ
16.10.2017 - մինչ օրս Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի լաբորանտ
20.06.2017 - 05.10.2017թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի (ՀՊՄՀ) «Մանկավարժության տեսության և պատմության» ամբիոնի մասնագետ

Հրապարակումներ
1. Grigoryan N. D., Harutyunyan Ye. Kh., About technologies used for the development of electronic multimedia textbooks and their application in the educational process. First International Conference of European Academy of Science, p. 61-62, Bonn, Germany, 30-31 Oktober 2018.
2. Grigoryan N. D., Ghazaryan S. H., Sargsyan O. M., Harutyunyan Ye. Kh., On developing electronic dictionary-handbook for informatics, X International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, p.10-12, Warsaw, Poland, 25 February 2019.
3. Grigoryan Nana, Harutyunyan Yeranuhi, Avagyan Melanya, On electronic educational resources for studying informatics, XI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, p. 11-15, Warsaw, Poland, 22 March 2019.

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն