ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լևոն Կարենի Երիցյան
10.02.2016

Համակարգչային ադմինիստրատոր

leo8ia@mail.ru

Համակարգչային ադմինիստրատոր/Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն

  • Իրականացնում է համալսարանի՝ իրեն վերապահված տեղամասում առկա համակարգչային տեխնիկայի տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում,
  • Համալսարանի ղեկավարության և ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող տարատեսակ ծրագրերում և նախագծերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում և սպասարկում: