ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմեն Սամվելի Ֆերոյան
15.02.2016

Իրավաբանական կենտրոնի ղեկավար

Հեռ.՝ 59 70 96
armenf85@mail.ru

Կենտրոնի ղեկավար/Իրավաբանական կենտրոն

Կրթություն

2008 -2010թթ.՝ ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Իրավագիտության ֆակուլտետ Իրավաբանի որակավորում, մագիստրոս
2006 -2008թթ.՝ Լորիս Քալաշյանի անվան հայկական բաց համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, Իրավաբանի որակավորում, մագիստրոս
2002-2006թթ.՝ Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ, Իրավագիտության ֆակուլտետ, Իրավաբանի որակավորում

Աշխատանքային փորձ

17.03.2016-ից մինչ օրս՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Իրավաբանական կենտրոնի ղեկավար

03.2012-17. 03. 2016թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Իրավաբանական կենտրոն, գլխավոր մասնագետ

Անդամակցություն

07.2012 առ այսօր՝ ՀՀ փաստաբանների պալատ, Փաստաբան
03.2009-11.2009թթ.՝ Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, դատավորի օգնական
12.2007-03.2009թթ.՝ Երևանի քրեական դատարանի աշխատակազմ, Դատական նիստերի քարտուղար

Վերապատրաստումներ

Դատական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ

ՀՀ դատական դեպարտամենտի կողմից կազմակերպված «Փորձի փոխանակում և աշխատանքային հմտությունների կատարելագործում» թեմայով սեմինար

«Միջազգային բանտային բարեփոխումներ» միջազգային հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված «Ազատությունից զրկելու հետ չկապված միջոցները, տեսությունը և տեղական ու միջազգային փորձը» խորագրով սեմինար

ՀՀ փաստաբանների պալատի կողմից կազմակերպվող վերապատրաստաման դասընթացներ և սեմինարներ

Հրապարակումներ
1.Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների նախադեպային իրավունքը որպես ՀՀ քրեական դատավարության իրավունքի աղբյուր և դրանց կիրառումը ՀՀ-ում, գիտական աշխատության հեղինակ

2.Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի տեղն ու դերը Եվրոպական Միության համակարգում, գիտական աշխատության հեղինակ

3.Դատավորների միության խորհրդի որոշմամբ և ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ 2013 թվականին լույս տեսած «արդարադատության հրատապ հիմնախնդիրներ, դատական պատճառաբանում և դատական ակտի կազմում» վերտառությամբ (գիտագործնական վերլուծություն) գրքի հեղինակ

Լեզուներ՝ հայերեն` մայրենի, ռուսերեն` բավ., անգլերեն` բավ., գերմաներեն՝ բավ., ֆրանսերեն՝ բավ.