ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գագիկ Գրիգորի Մելիքյան
06.09.2016

Ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

meliqyangagik38@aspu.am

Ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն