ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Արամայիսի Բալյան
26.02.2016

Դասախոս

Դասախոս/Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը
1983 - 1988 թթ. – Երևանի պետական համալսարան, ռուսաց լեզվի և գրականության
ֆակուլտետ: Գերազանցության դիպլոմ:

Աշխատանքային փորձառությունը
2020թ. հոկտեմբեր – առայսօր - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ , ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ռուսաց լեզվի դասախոս

1988թ. օգոստոս - 2013թ. սեպտեմբեր – Երևանի պետական համալսարանի օտարերկրյա ուսանողների նախապատրաստական ֆակուլտետի
(2010թ.-ից ԵՊՀ միջազգային կրթական կենտրոնի) ռուսաց լեզվի դասախոս

2015թ. մարտ –2018թ. հոկտեմբեր - <<Լույս>> միջազգային կրթական հիմնադրամ, թարգմանիչ և խմբագիր

2014թ. օգոստոս – 2021թ. օգոստոս - <<ԱՅԲ>> դպրոցի ռուսերենի ուսուցիչ

2014թ. հուլիս – առայսօր – IAB Բիզնեսի միջազգային ակադեմիայում գործնական ռուսերենի դասախոս

2009 – 2010թթ. – <<ԵՊՀ ռուսաց լեզվի հեռավար ուսուցման կենտրոնի>> նախագծի ստեղծման և մշակման մասնակից, «Русский мир» հիմնադրամ, գրանտ № 229Гр/813-09 (կազմվել է սփյուռքահայերի համար ռուսերենի հեռավար ուսուցման էլեկտրոնային ծրագիր)

2001 – 2002 թթ. – Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարան(հեռավար ուսուցում), ռուսերենի դասախոս

1984 – 1988թթ.(ԵՊՀ-ում ուսմանը զուգընթաց)- ԵՊՀ ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիայի լաբորանտ (տեքստերի խմբագիր)

1984 – 1988թթ.(ԵՊՀ-ում ուսմանը զուգընթաց) – Ռուսերենը որպես օտար լեզվի դասավանդում ԵՊՀ օտարերկրյա ուսանողների նախապատրաստական ֆակուլտետ

Լրացուցիչ կրթություն

1. Ալ.Պուշկինի անվ. Ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտի կազմակերպած <<Ռուսերենի որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա>> մասնագիտացմամբ որակավորման բարձրացման սեմինար - 2009թ. հունիս- հուլիս
2. Մոսկվայի պետական համալսարանի Միջազգային կրթական կենտրոնի կազմակերպած <<Ռուսերենի որպես ոչ մայրենի լեզվի դասավանդման մեթոդիկա>> մասնագիտացմամբ որակավորման բարձրացման դասընթացներ- Երևան, ապրիլ, 2009թ.
3. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց <<Ռուս բանասիրություն>> մասնագիտացմամբ - սեպտեմբեր,2009թ.
4. ԵՊՀ դասախոսների համար անգլերենի դասընթացներ –սեպտեմբեր-նոյեմբեր 2013թ
5. Ռուս-հայկական Սլավոնական համալսարանի կազմակերպած խոսքի մշակույթին, բառապաշարին նվիրված որակավորման բարձրացման դասընթաց- հոկտեմբեր – նոյեմբեր,2013թ.
6. ԵՊՀ դասախոսների համար համակարգչային դասընթացներ, փետրվար, 2008թ.
7. ԵՊՀ դասախոսների համար համակարգչային դասընթացներ, մայիս-հունիս, 2013թ.
8. Ռուսերենի դասախոսների որակավորման բարձրացման առցանց դասընթաց-Մոսկվայի Ալ.Պուշկինի անվ. ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտի վեբինար <<Ռուսերենը որպես օտար լեզու>> խորագրով.- մայիս, 2016թ.
9. <<Մանկավարժություն. Նորարարական փորձառություն և նորագույն պրակտիկա>>
սեմինար- Միջազգային գիտա-տեխնիկական համագործակցության ռուսական կենտրոն- հոկտեմբեր, 2018թ.
10. <<ԱՅԲ>> դպրոցի որակավորման բարձրացման ամենամյա սեմինարներ- հոկտեմբեր, 2014թ.- օգոստոս, 2021թ.
11. Վեբինար. <<Մեթոդական էտյուդներ>> և տեսակոնֆերանս <<Ավանդույթներից դեպի նորարարարություն>>, Վարպետաց-դաս <<ՌՕԼ դասերը պլյուս նշանով>> և <<Խաղային տեխնոլոգիաներ>> տեսադասախոսություն(Ալ.Պուշկինի անվ. ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտ,- նոյեմբեր, 2020թ.)
12. <<Ռուսագիտության գիտա-մեթոդական վեկտոր>>(ՌՊՀ, նոյեմբեր. 2020թ.-սերտեֆիկատ)
13. <<Ռուսերենը թվայնաման դարաշրջանում. Նոր մոտեցումներ, մեթոդներ և դիդակտիկ նյութեր>> միջազգային գիտա-կրթական ֆորում- Ռուսաստանի պետական հումանիտար համալսարան- դեկտեմբեր, 2020թ. –սերտեֆիկատ
14. Որակավորման բարձրացման դասընթաց <<ՌՕԼ ուսուցման ընդհանուր մեթոդիկա>> մասնագիտացմամբ – Ա.Պուշկիկշնի անվ. պետական ինստիտուտ- դեկտեմբեր , 2020թ. վկայական,
15. Մեթոդական դպրոց << Համալսարանի երկլեզվյան հարթակի կազմակերպման փորձը>> ռուսերենի և մայրենի լեզվի ուսուցիչների միջազգային երիտասարդական ֆորում: Որակավորման բարձրացման դասընթացներ <<Ռուսերենի ուսուցման գործընթաց. արդի մեթդիկաներ, խոսքային հմտություններ, մանկավարժական վարպետություն(32 ժամ),
16. Միջազգային գիտա-պրակտիկ ֆորում.<< Ռուսաց լեզուն և 21-րդ դարի մարտահրավերներ եվրասիական տարածքում>>- Երևան, դեկտեմբեր, 2021թ.
17. Ալ.Պուշկինի անվ. ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտի կազմակերպած որակավորման բարձրացման դասընթացներ- Երևան, փետրվար-մարտ, 2022թ.

Կոնֆերանսների մասնակցություն
1. <<Օտարազգի ուսանողների ուսուցումը Հայաստանում.խնդիրներ և լուծումներ>> միջազգային գիտական կոնֆերանս- Երևան, 2008թ.
2. Սպիտակի երկրաշարժին նվիրված հանրապետական գիտական կոնֆերանս- Գյումրի, 2009թ.
3. ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանս. <<Օտարազգի ուսանողների կրթության հիմունքներ>>- Երևան, 2009թ.
4. Ուշինսկու 185-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանս- Վանաձոր,2009թ.
5. Ստեփանակերտի համալսարանի 40-ամյակին նվիրված միջազգային գիտական կոնֆերանս- Արցախ, 2009թ.
6. Միջազգային 5-րդ գիտաժողով, Դնեպրոպետրովսկ, 2010թ.
7. Համահայկական 3-րդ գիտական կոնֆերանս <<Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման խնդիրներ և լուծման ուղիներ>>, Երևան, 2012թ.
8. Միջազգային գիտական 2-րդ կոնֆերանս.<<Օտարազգի ուսանողների ուսուցումը Հայաստանում: Խնդիրներ և լուծումներ>>- Երևան, 2014թ.
9. <<ԱՅԲ>> դպրոցի ամենամյա գիտաժողովներ – 2014 – 2021թթ.
10. Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի մշակույթի և արվեստի ինստիտուտի գիտաժողով «Երաժշտական կրթությունը և գիտությունը ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների իրողություններում», Մոսկվա, 2022 թ.
11. Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 100-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևան, 2022 թ․

Հրապարակումներ
1. Учебник русского языка ( для студентов-иностранцев), продвинутый этап обучения( в соавторстве ), Ереван 2001,2003
2. Учебник русского языка для начинающих ( в соавторстве ), Ереван 2009.
3. Электронная программа обучения русскому языку как иностранному для начинающих (в соавторстве), 2010
4. Путешествие по Армении. Учебное пособие по лингвострановедению
(в соавторстве), Ереван, изд.-во ЕГУ 2013
5. Учебник по русскому языку (для студентов-иностранцев), базовый уровень (в соавторстве), Ереван, изд.-во ЕГУ 2016

Հոդվածներ
1. Основы нейро-лингвистического программирования при обучении русскому языку как иностранному. Сборник «Некоторые вопросы организации преподавания», Ереван, ЕГУ 2007;
2. Проблемы гендерной лингвистики. Материалы международной научной конференции, Ереван, ЕГУ 2008;
3. Экология современного русского языка и проблемы его преподавания в иностранной аудитории. Материалы международной научной конференции, Ереван, ЕГУ 2008;
4. Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного в Армении. Материалы республиканской научной конференции, Гюмри 2009;
5. Вопросы дистанционного обучения русскому языку. Материалы V Международной научно-практической конференции, Днепропетровск 2010;
6. Использование текстов в процессе преподавания РКИ. Сборник статей, посвящённый 50-летию основания подготовительного факультета для иностранных граждан ЕГУ, Ереван 2011;
7. Возможности использования новых методов в процессе формирования языковой компетенции. Журнал «Бнагет», Ереван 2012.
8. Использование практических упражнений в процессе работы с лингвостранаведческими текстами при обучении русскому как иностранному. Материалы II Международной научной конференции «Обучение иностранцев в Армении. Проблемы и решения», издательство ЕГУ, Ереван 2014.
9. Из истории армянской нотописи. Научный журнал «Образовательный форсайт» № 2(14), Москва 2022.

Համակարգչային գիտելիքներ՝ Microsoft Word

Լեզուներ՝ ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն