ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Սպարտակի Բարսեղյան
15.02.2016

Մասնագետ

gayane.barseghyan.1988@mail.ru

Մասնագետ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2015թ.-ից ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա՝ որպես հայցորդ
2009-2011թթ. ՀՊՄՀ-ի Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժնի մագիստրատուրա,
2005-2009թթ. ՀՊՄՀ-ի Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին,

Աշխատանքային փորձ 
2011թ.-ից մինչ օրս ՀՊՄՀ-ի Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի, Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ,
2010-2011թթ. Հ. Հայրապետյանի անվան թիվ 78 հիմնական դպրոց` որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի։

Կարդացվող դասընթացներ 
Գիատական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա, համամոլորակային բնապահպանական հիմնախնդիրներ, դրանց սիներգետիկ կապերը, տնտեսական աշխարհագրություն:

Վերապատրաստումներ
2010թ.-ին Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից կազմակերպված աշխարհագրության ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ։
2015թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներ։
2016թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած տեղեկատվական և հաղորդակացական տեխնոլոգիաների վերպատրաստման դասընթացներ:

Անդամակցություն
2007-2009թթ. Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ։

Հրապարակումներ
1. Կիսաանապատային բուսականության կենսաարդյունավետության բարձրացման աշխարհագրական ասպեկտները /Արարատյան դաշտի օրինակով/, Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում հանրապետական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր, 3-րդ ժողովածու, էջ՝ 287-296:
2. ՀՀ կլիմայի կանղատեսվող փոփոխության գնահատում, ՀՊՄՀ, <<Հայկական լեռնաշխարհ>> հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին, 2015 մարտի 24-25, էջ՝ 285-293:
3. Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումները, ՀՊՄՀ, Գիտական տեղակագիր, 2 հ., 2016թ.

Լեզուներ`ռուսերեն, անգլերեն