ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Սպարտակի Բարսեղյան
13.02.2016

Մասնագետ

gayane.barseghyan.1988@mail.ru

Մասնագետ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2015թ.-ից ՀՊՄՀ ասպիրանտուրա՝ որպես հայցորդ
2009-2011թթ. ՀՊՄՀ-ի Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժնի մագիստրատուրա,
2005-2009թթ. ՀՊՄՀ-ի Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին,

Աշխատանքային փորձ
2011թ.-ից մինչ օրս ՀՊՄՀ-ի Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի, Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ,
2010-2011թթ. Հ. Հայրապետյանի անվան թիվ 78 հիմնական դպրոց` որպես աշխարհագրության ուսուցչուհի։

Գիատական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա, համամոլորակային բնապահպանական հիմնախնդիրներ, դրանց սիներգետիկ կապերը, տնտեսական աշխարհագրություն:

Վերապատրաստումներ
2010թ.-ին Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից կազմակերպված աշխարհագրության ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ։
2015թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներ։
2015թ. <<Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի ուսումնական պլանում>> ծրագրի շրջանականերում վերապատրաստման դասընթացներ։
2016թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած տեղեկատվական և հաղորդակացական տեխնոլոգիաների վերպատրաստման դասընթացներ:
Անդամակցություն
2007-2009թթ. Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ։
2016թ.-ից Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի գիտամեթոդական խորհրդի մասնագետ-անդամ:

Հրապարակումներ
1. Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումները: /2016թ./
2. Անապատացման դեմ պայքարի կազմակերպման միջազգային փորձը և Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները: /2017 թ./
3. Կլիմայի փոփոխության, անապատացման և կենսաբազմազանության պահպանության հիմնախնդիրների փոխկապակցվածության դրսևորումները ՀՀ-ում: /2017 թ./
4. Фациальный анализ морфологической структуры и рекреационных потенциал горнолесных ландшафтов долины реки Мармарик. /2017 г./
5. Լեռնային բնատեխնածին լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատման սկզբունքները, նպատակները, պրագմատիկ նշանակությունը: /2018 թ./

Լեզուներ`ռուսերեն, անգլերեն