ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիամ Ռաֆիկի Գևորգյան
06.09.2016

Ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, փիլ. դոկտոր /PhD/, բաժնի պետ

mariamgevorgyan89@gmail.com, gevorgyanmariam@aspu.am

Ֆիզ.-մաթ. գիտ․ թեկնածու, Փիլ․ դոկտոր /PhD/ Բաժնի պետ, Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժին

Կրթություն
2013-2016 Boursière Gouvernement Français, thèse cotutelle internationale (ICB-Դիժոն/IPR Աշտարակ)։ Համաղեկավարությամբ ապիրանտ, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

2013-2016 Boursière Gouvernement Français, thèse cotutelle internationale (ICB-Դիժոն/IPR Աշտարակ)։ Համաղեկավարությամբ ապիրանտ, Բուրգունդիայի համալսարան, ICB (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne) Դիժոն, Ֆրանսիա

2011-2012 Մագիստրոսի աստիճան, ֆիզիկա, ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետ, ՀՊՄՀ, գերազանցության դիպլոմ: Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն. «LN:Ho3+ բյուրեղի սպեկտրադիտական հատկությունները»

2006-2010 Բակալավրի աստիճան, ֆիզիկա, և
2008-2010 Բակալավրի աստիճան, աստղագիտություն, ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետ, ՀՊՄՀ, գերազանցության դիպլոմ


Գիտական աստիճան
2016թ․ Ֆիզ․-մաթ․-գիտ․ թեկնածու: Ատենախոսության վերնագիր. «Ատոմական Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատների ֆոտոասոցիացիայի կառավարումը լազերային դաշտի կոնֆիգուրացիայով», Ա-04.21 - լազերային ֆիզիկա: ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

2016թ․ Փիլ․ դոկտոր /PhD/: Թեզի վերնագիր. «Ատոմական Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսատների ֆոտոասոցիացիայի կառավարումը լազերային դաշտի կոնֆիգուրացիայով»: Բուրգունդիայի համալսարան, Դիժոն, Ֆրանսիա

http://www.theses.fr/2016DIJOS059

https://nuxeo.u-bourgogne.fr/nuxeo/site/esupversions/abcd3bb8-38da-48a6-a3e5-e931f7e8b4e3

Աշխատանքային փորձ
2017-առ այսօր Բաժնի պետ, Կրթական գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժին, ՀՊՄՀ

https://sites.google.com/aspu.am/qaedu

2017-առ այսօր Դասախոս, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, ՀՊՄՀ

2013-առ այսօր Գիտաշխատող, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, IPERA

2017-2018 Գիտաշխատող, Ֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտի Քվանտային երևույթների հետազոտման և մոդելավորման գիտահետազոտական լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան

2013-2016 Գիտաշխատող/PhD, ICB (Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne), Բուրգունդիայի համալսարան, Դիժոն, Ֆրանսիա

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ատոմային ֆիզիկա, Դասական մեխանիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Քվանտային մեխանիկա, լազերային ֆիզիկա, երկ- և եռամակարդակ քվանտային համակարգերի դինամիկա, Բոզե-Էյնշտեյնյան կոնդենսացիա, hիպերերկրաչափական հավասարումներ և այլն

Վերապատրաստումներ
1. Erasmus+, "Sharing good practices and challenges concerning local and international youth work through voluntary activities. Formal and non-formal education", հոկտեմբերի 10-18, Սեգեդ, Հունգարիա (2014):
2. «Սահմաններն օպտիկայում և ֆոտոնիկայում» միջազգային գիտաժողով, հուլիսի 2-7, օգոստոսի 30 - սեպտեմբերի 5, Երևան-Աշտարակ, Հայաստան (2012, 2014):
3. IONS միջազգային սիմպոզիում, սեպտեմբերի 11-14, Երևան-Աշտարակ, Հայաստան (2013):
4. «Լույս-նյութ կապը նանոկառուցվածքներում», LIMACONA 2014 միջազգային գիտաժողով, օգոստոսի 22-23, Երևան, Հայաստան (2014):
5. QuantArm 2014 միջազգային գիտաժողով, սեպտեմբերի 22-26, Երևան-Ծաղկաձոր, Հայաստան (2014):
6. Տեսական ֆիզիկայի միջազգային կենտրոնի կազմակերպած երկրորդ, երրորդ և չորրորդ միջազգային սիմպոզիում «Օպտիկան և նրա կիրառությունները» (ՕՊՏԻԿԱ-2014, 2015, 2016), սեպտեմբերի 1-5, հոկտեմբերի 1-5, հուլիսի 25-28, Երևան-Աշտարակ, Հայաստան (2014, 2015, 2016):
7. Լազերային ֆիզիկա 2013, 2015, 2017 միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 8-11, հոկտեմբերի 6-9, սեպտեմբերի 19-22, Աշտարակ, Հայաստան (2013, 2015, 2017):
8. ԲՈՒՀ-ի միջազգայնացմանը նվիրված սեմինար PICASA-2015, նոյեմբերի 18-20, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան (2015):
Co-funded by the Tempus Programme of the European Union.
9. Սեմինար "Teaching and learning: Enhancement Tools", Technical assistance mission of Erasmus+, հունիսի 16-17, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (ԵՊԼՀ), Երևան, Հայաստան (2016):
10. Սեմինար "Միջազգային կրեդիտային շարժունություն և Ժան Մոնե գործողություններ", նոյեմբերի 4, 8, 11, ՀՊՏՀ, ՀՊՄՀ և ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան (2016):
11. TEMPUS ԱՐՄԵՆՔԱ նախագծի եզրափակիչ համաժողով «ՀՀ բարձրագույն կրթության ազգային և ոլորտային շրջանակներ․ ձեռքբերումներ և հիմնախնդիրներ», մայիսի 11, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Երևան, Հայաստան (2016):
12. «Որակի ապահովման շահակիցների 4-րդ համաժողով», «Որակը լսարանում` գնահատման համակարգի բարելավում» թեմայով, փետրվարի 23, 24, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան (ՀԱՀ), Երևան, Հայաստան (2017)։
13. ARMENIC ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն, «Փախստականները և որակավորումների ճանաչումը», հոկտեմբերի 3, Էլիտ Պլազա, Քրքորյան դահլիճ, Երևան, Հայաստան (2017):
14. «Որակի ապահովման շահակիցների 4-րդ ֆորում», «Կրթություն և մասնագետ․ մասնագիտական կրթությունն այսօր և վաղը» թեմայով, ապրիլի 16, 17, «Մատենադարան» Մ․ Մաշտոցի ավան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի դահլիճ, Երևան, Հայաստան (2018)։

 Անդամակցություն
2012-2013 Օպտիկայի և ֆոտոնիկայի միջազգային կազմակերպության SPIE-ի անդամ

2013-առ այսօր ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ինտեգրումը Եվրոպական հետազոտությանը /IPERA/ միության անդամ

Հրապարակումներ

Մեթոդական ձեռնարկ "You(th)r work and Erasmus+", Սեգեդ, Հունգարիա, 2014թ.

1․ Գ.Գ. Դեմիրխանյան, Մ.Ռ. Գևորգյան, «LaF3:Ce3+ բյուրեղի սպեկտրադիտական հատկությունները», Գիտական տեղեկագիր 1(16), 112-118 (2012):
2. S. Guérin, M. Gevorgyan, C. Leroy, H. R. Jauslin, and A. Ishkhanyan, "Efficient adiabatic tracking of driven quantum nonlinear system", Phys. Rev. A 88, 063622 (2013).
http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.88.063622
3. M.R. Gevorgyan, "The problem of motion in microworld (A transformational analysis)", Journal of Wisdom, Yerevan, Armenia, 1(2), 43-47 (2014).
http://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/31
4. Ռ.Զ. Ջիջյան, Մ.Ռ. Գևորգյան, «Քվանտային մեխանիկայի փիլիսոփայական հարցադրումները», Գիտական տեղեկագիր, Երևան, Հայաստան, 2-3 (21-22), 83-91 (2014):
5. M. Gevorgyan, S. Guérin, C. Leroy, A. Ishkhanyan, and H. R. Jauslin, "Adiabatic tracking for photo- and magneto-association of Bose-Einstein condensates with Kerr nonlinearities", Eur. Phys. J. D 70, 253 (2016).
http://link.springer.com/article/10.1140/epjd/e2016-70396-9
6. M. R. Gevorgyan, "A dissipative conditionally integrable two-state level-crossing model exactly solvable in terms of the bi-confluent Heun functions", Arm. J. Physics, 9 (3), 192-200 (2016).
http://ajp.asj-oa.am/844/
7. T. A. Ishkhanyan, Y. Pashayan-Leroy, M. R. Gevorgyan, C. Leroy, A. M. Ishkhanyan, "Expansions of the solutions of the bi-confluent Heun equation in terms of incomplete beta and gamma functions", J. Contemp. Phys. 51, 229-236 (2016).
http://link.springer.com/article/10.3103/S106833721603004X
8. V. Dorier, M. Gevorgyan, A. Ishkhanyan, C. Leroy, H. R. Jauslin, and S. Guérin, "Non-linear stimulated Raman exact passage by resonance-locked inverse engineering", Physical Review Letters, 119, 243902 (2017), DOI 10.1103/PhysRevLett.119.243902.
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.243902

9.․ Ա.Բաբախանյան, Մ.Գևորգյան, «Անվանի գյուտարար Ալֆրեդ Նոբելը և նրա մրցանակը», Գիտության աշխարհում, Երևան, Հայաստան, 3, 42-47 (2019):

Գիտաժողովների թեզիսներ

1․M. Gevorgyan, Seminar "How to write Grand Proposal. 6 December, Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan (ASPU), Yerevan, Armenia (2019) - (oral).
2. M. Gevorgyan and A. Ishkhanyan, "A time-dependent dissipative level-crossing two-state model solvable in terms of the Hermite functions", International Conference Laser Physics 2017, 19-22 September, Ashtarak, Armenia (2017). Book of Abstracts, P-10-11.
3. M. Gevorgyan and A. Ishkhanyan, "A time-dependent level-crossing model solvable in terms of the Hermite functions", 4th International Symposium on Optics and its Applications (OPTICS-2016), 25-28 July, Yerevan-Ashtarak, Armenia (2016). Book of Abstracts, P-71.
4. M. Gevorgyan, S. Guérin, C. Leroy, A. Ishkhanyan, and H. R. Jauslin, "Efficient adiabatic tracking for molecular Bose-Einstein condensate production with Kerr nonlinearities", International Conference Laser Physics 2015, 6-9 October, Ashtarak, Armenia (2015). Book of Abstracts, P-41-42.
5. M. Gevorgyan, S. Guérin, C. Leroy, A. Ishkhanyan, and H. R. Jauslin, "Adiabatic tracking for photoassociation of ultracold atoms with Kerr-type elastic scatterings", 3rd International Symposium on Optics and its Applications (OPTICS-2015), 1-5 October, Yerevan-Ashtarak, Armenia (2015). Book of Abstracts, P-89.
6. M. Gevorgyan, C. Leroy, H. R. Jauslin, S. Guérin, A. Ishkhanyan, "Non-linear stimulated Raman exact tracking", QuantArm 2014, 22-26 September, Yerevan-Tsaghkadzor, Armenia (2014). Book of Abstracts, P-51-53.
7. M. Gevorgyan, S. Guérin, C. Leroy, H. R. Jauslin, and A. Ishkhanyan, "Adiabatic tracking of molecule production in Bose-Einstein condensates with Kerr terms", 2nd International Symposium on Optics and its Applications (OPTICS-2014), 1-5 September, Yerevan-Ashtarak, Armenia (2014). Book of Abstracts, P-91-92.
8. M. Gevorgyan, S. Guérin, C. Leroy, H. R. Jauslin, A. Ishkhanyan, "Adiabatic tracking for molecule production in Bose-Einstein condensates", International Conference Laser Physics 2013, 6-9 October, Ashtarak, Armenia (2013). Book of Abstracts, P-40.
9. A. Grigoryan, M. Gevorgyan, H. Azizbekyan, A. Ishkhanyan, "Analytic solutions of quantum two-state problem in terms of confluent Heun functions", IONS conference in Optics and Photonics, 11-14 September, Yerevan-Ashtarak, Armenia (2013). Book of Abstracts P-55.
10. S. Guérin, M. Gevorgyan, A. Grigoryan, C. Leroy, H. R. Jauslin, A. Ishkhanyan, "Efficient adiabatic passage for driven quantum nonlinear systems", IONS conference in Optics and Photonics, 11-14 September, Yerevan-Ashtarak, Armenia (2013). Book of Abstracts, P-50.

Պարգևներ
1. Օգոստոսի 5-14, 2011թ., ֆինանսավորում վրացական կառավարության կողմից «Հեղաշրջում և ժամանակակից տեխնոլոգիաները» գիտաժողովի մասնակցության նպատակով, Անակլիա, Վրաստան (2011):
2. Դեկտեմբերի 11-22, 2011թ., ֆինանսավորում ՀՀ վարչապետի կողմից Շարմ Էլ-Շեյխ, Եգիպտոս այցելության նպատակով: ՀՊՄՀ-ի «Ֆիզիկատեխնոլոգիական ֆակուլտետի լավագույն ուսանող» մրցույթի հաղթող:
3. 2012-2015թթ., ֆինանսավորում Ֆրանսիայի դեսպանատան կողմից: Boursière Gouvernement Français, thèse cotutelle internationale (ICB-Դիժոն/IPR-Աշտարակ)։
4. 2013: Granted by the National Foundation for Science and Technology (NFSAT), «Երիտասարդ գիտնականների խրախուսման ծրագիր», Grant No. YSSP-13-43 – 2013:
5. 2014թ., ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ) կազմակերպած «ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» մրցույթ (SCS Grant No.14A - 1c93 - 2014):
6. Հոկտեմբերի 10-18, 2014թ., You(th)r work and Erasmus+, Seminar on sharing good practices and challenges concerning local and international youth work through voluntary activities. Formal and non-formal education. Սեգեդ, Հունգարիա:
7. Սեպտեմբերի 1-5, 2015թ., Օպտիկան և նրա կիրառությունները 3-րդ միջազգային գիտաժողով (ՕՊՏԻԿԱ-2015), «Գերսառը ատոմների ֆոտոասոցիացիայի համար Կեռի տիպի անդամներով ադիաբատ հետևում»: «Լավագույն զեկուցում» մրցույթ, II տեղ:
8. Դեկտեմբերի 19, 2016թ., «Երիտասարդ գիտնականների խրախուսման ծրագիր» մրցույթ: M. Gevorgyan, S. Guérin, C. Leroy, A. Ishkhanyan, and H. R. Jauslin, "Adiabatic tracking for photo- and magneto-association of Bose-Einstein condensates with Kerr nonlinearities", Eur. Phys. J. D 70, 253 (2016). http://link.springer.com/article/10.1140/epjd/e2016-70396-9
9. Դեկտեմբերի 18, 2017թ․, «Երիտասարդ գիտնականների խրախուսման ծրագիր» մրցույթ: V. Dorier, M. Gevorgyan, A. Ishkhanyan, C. Leroy, H. R. Jauslin, and S. Guérin, "Non-linear stimulated Raman exact passage by resonance-locked inverse engineering", Physical Review Letters, 119, 243902 (2017), DOI 10.1103/PhysRevLett.119.243902.
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.243902
10. 2018թ., ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ) կազմակերպած մրցույթ (SCS Grant No.18RF - 139 - 2018):

11. 2018թ., ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ) կազմակերպած մրցույթ (SCS Grant No.18T - 1C276): 

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)