ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նունե Գևորգի Գևորգյան
24.02.2016

Դասախոս, գիտաշխատող

gevorgyannune37@aspu.am

Դասախոս/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն 

Գիտաշխատող/ Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն

Կրթություն

2010-2012 թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա բաժնի մագիստրատուրա,
2006-2010 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետ, Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա բաժնի բակալավր

Աշխատանքային փորձ

2015 թվականից առ այսօր՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնում որպես գիտաշխատող

2012 թվականից առ այսօր՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետականմանկավարժական համալսարան, Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնում որպես դասախոս,

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ընդհանուր սոցիոլոգիա (I կուրս), Սոցիոլոգիայի պատմություն (I կուրս), Սոցիոլոգիական հետազոտությունների համակարգչային ապահովում (III, IV կուրս)
Մագիստրատուրա՝ Որակական մեթոդները սոցիոլոգիայում (I կուրս)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիոլոգիայի պատմություն, սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդոլոգիան և մեթոդները, սոցիոլոգիական աշխատանքի տեսություն և պրակտիկա

Վերապատրաստումներ
2010 թ. հոկտեմբերի 6, «Վստահություն՚ սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն ՙԱռաջնորդության զարգացման և գենդերային ուսուցման ներածություն» դասընթաց (20 ժամ)
2013 թ. 23.04-22.05, Հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոն ՙՎիճակագրական վերլուծություն SPSS ծրագրով» դասընթաց (30 ժամ)

Տպագրումներ 
1. «Հաշմանդամների զբաղվածության ապահովման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում», «Հաշմանդամների միջազգային օրվա» 20-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013 /համահեղինակ՝ Ա. Բադալյան/
2. «Ժամանցը որպես սոցիոմշակութային երևույթ¦, «Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշումները և նրանց հուզող հարցերը» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012 /համահեղինակ՝ Գ. Մկոյան/
3. “Развитие социологической мысли в раннем средневековье в Армении”, “Социальные технологии в современном обществе”, Санкт-Петербург, 2012 /соафтар Э. Саакян/.

Լեզուներ՝ ռուսերեն և անգլերեն