ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Նորայրի Գևորգյան
24.02.2016

Մասնագետ

opertv29@aspu.am

Մասնագետ/Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և սոցիալ-մշակութային գործունեության ամբիոն

Կրթություն
1973-թ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ
2012թ-ից օպերատորություն, գեղարվեստական լուսանկարչություն և ՍՄԳ ամբիոնում, որպես մասնագետ:
1953-1985թթ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում, որպես ավագ լաբորանտ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն