ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գրիշա Ալեքսանի Ղարիբյան
22.02.2016

Տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

 

gharibyangrigor09@aspu.am

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն
1960-1962թթ.` Մոսկվայի պետական համալսարանի Բնական գիտությունների և քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասպիրանտ
1949-1954թթ.` ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան ՝ Տնտեսագիտության դոկտոր, Դոկտորական ատենախոսության թեմա՝ «Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման պրոբլեմները սոցիալիստական հասարակարգում» ԵՊՀ-ի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2012-մինչ օրս ՀՊՄՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի պրոֆեսոր
2008-մինչ օրս ԵՊՀ Տեսական և ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր
2001 -2008թթ.` ԵՊՀ Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ
1993-2001թթ.` ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան
1990-մինչ օրս ԵՊՀ 215 մասանգիտական խորհրդի նախագահ
1990-1991թթ.` ԵՊՀ ռեկտորի փոխարինող
1978-1991թթ.` ԵՊՀ պրոռեկտոր ուսումնական աշխատանքոների գծով
1977 – 1978 թթ.` ԵՊՀ Քաղաքատնտեսության ամբիոնի վարիչ
1976-1977թթ.` Կուս. կոմիտեի 2-րդ քարտուղար
1965 – 1975 թթ.` ՀԽՍՀ պետպլանի տնտեսագիտության ինստիտուտի բաժնի վարիչ
1963 – 1977 թթ.` ԵՊՀ Քաղաքատնտեսության ամբիոնի դոցենտ
1957 – 1961 թթ.` ԵՊՀ Քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասիստենտ
1954 – 1957 թթ.` ԵՊՀ-ի ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Տնտեսագիտություն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հիմնական աշխատությունները վերաբերում են բնակչության կենսամակարդակի, ընտանիքների եկամուտների ու ծախսերի ձևավորման,նվազագույն ապահովվածության,անցմանտնտեսությունում աղքատության գոյացման, դրա չափակցման ու հաղթահարման սոցիալտնտեսական հարցերին:


Հրապարակումներ
1. Ղարիբյան Գ. , Եղիազարյան Մ. , Իսահակյան Ռ. Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները , 2014 | Հոդված/Article ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193
2. Ղարիբյան Գ. , Համբարձումյան Ա. Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014 | Հոդված/Article ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366
3. Ղարիբյան Գ. , Իսահակյան Ռ. Միգրացիան արտագաղթի տեսակ և դրա զարգացումները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014 | Հոդված/Article, ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 55-70
4. Ղարիբյան Գ. , Հակոբջանյան Ա. Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում, 2011 | Գիրք/Book Երևան, 2011թ.,140 էջ
5. Ղարիբյան Գ. Ա. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը և հարստության բևեռացումը, 2011 | Գիրք/Book Տարեգիրք, Երևան,2011թ.,82 էջ
6. Հ. Սարգսյան , Ա. Համբարձումյան , Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան , Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան , Հ. Մկրտչյան Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում 2011 | Գիրք/Book, Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
7. Ա. Համբարձումյան , Գ. Ղարիբյան , Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան , Կ. Ավետիսյան , Մ. Եղիազարյան , Ա. Մարտիրոսյան , Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն 2010 | Գիրք/Book, Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Պարգևներ
ՀՀ Մովսես Խորենացու մեդալ
ԵՊՀ-ի ոսկե երկու մեդալ
ՀՊՄՀ-ի Խաչատուր Աբովյանի անվան հուշամեդալ
ՀՀ ԳԱԱ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան հուշամեդալ
ՀՊՏՀ-ի ոսկե մեդալ