ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիդա Գևորգի Ղազարյան
15.02.2016

Կենս. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

ghazaryanlida12@aspu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ/Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն

Կրթությունը
Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաքիմիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

• 2016թ.-ից մինչ օրս՝ Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն, դոցենտ
• 1982-2016թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի մարդու և կենդանիների անատոմիայի ամբիոնի դոցենտ
• Խ.Աբովյանի անվ. Մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրայի բաժնի վարիչ
• Խ. Աբովյանի անվ. Մանկավարժական ինստիտուտի քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ
• Ք. Աբովյանի միջնակարգ դպրոցի քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչուհի

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարիքային ֆիզիոլոգիա, պարարվեստի անատոմիա

Հրապարակումներ
1.Էկոլոգիական կրթության իրականացման ժամանակակից միտումները, Կրթությունև և գիտությունը Արցախում, (1-2), 2005 (համահեղինակ)
2. Սովորողների տարիքային ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների դերը ուսուցման կազմակերպման գործընթացում, ՙՄանկավարժությու՚, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ ամսագիր, Երևան, 2005 (1), (համահեղինակ)
3. Մարդու էկոլոգիա: Լաբորատոր գործնական աշխատանքներ, Նահապետ, Երևան, 2005, (համահեղինակ)
4. О некоторых перспективах экологии. питание человека; Вестник МАНЭБ, 2005, т. 5, вып.2,С.-Петербург, соавтор
5. Շարժողական համակարգի դերը պարարվեստում, Երևան, Մանկավարժ, 2006 (համահեղինակ)

Լեզուներ՝ ռուսերեն