ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիյա Խաչիկի Ղազարյան
26.02.2016

Դասախոս

ghazaryanliliya47@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

2010թ.՝ Հայցորդ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1994-1999թթ.՝ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բաժինը
1984-1994 թթ.՝ Ս.Լիսիցիանի անվ. N34 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձ

2008 – մինչ օրս գերմաներեն լեզվի դասախոս` Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Օտար լեզուների ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնում
2005-2007թթ.՝ գերմաներեն լեզվի ուսուցիչ`Մաշտոցի անվան հիմնական դպրոցում
2007թ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ/ Գերմաներեն լեզու,գերմաներենի գործնական քերականություն, գերմաներենի գործնական հնչյունաբանություն, գերմաներենը որպես օտար լեզու
Մագիստրատուրա/ ՕԼ 2 ակադեմիական նպատակներով գերմաներենը որպես օտար լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերմանագիտություն, տեսական և գործնական հնչյունաբանություն , տիպաբանություն

Վերապատրաստումներ
Մասնակցություն Գյոթե ինստիտուտի և DAAD-ի կողմից կազմակերպած բազմաթիվ սեմինարների ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Գերմանիայում:
6.03.2011 Սեմինար «Musik im DAF-Unterricht», Գյոթե ինստիտուտ, հավաստագիր

28.06.-01.07.2011 Սեմինար «Deutsch international und innovativ», DAAD, հավաստագիր

02.03.04.2012 Միջազգային գիտաժողով «Միջմշակութային հաղորդակցությունը օտար լեզուների ուսուցման միջոցով», Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, հավաստագիր
13.04.-07.05.2015 Վերապատրաստում Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4105-0616 

Պարգևներ

Goethezertifikat CI

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն