ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սոնա Ռազմիկի Ղուկասյան
31.10.2016

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

gukasyan67@mail.ru

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի/Հենակետային վարժարան (ավագ դպրոց)

Կրթություն
1984-1989թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի բաժին

Աշխատանքային փորձ
2007թ. սեպտեմբերից Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի /ավագ դպրոց/ վարժարանի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
/համատեղությամբ/
2007-2011թթ. Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1989թ. սեպտեմբեր Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի՝ ապա համալսարանի Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի մասնագետ

Վերապատրաստումներ

ՀՊՄՀ դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց «Մանկավարժության տեսություն» (24.01.2006-16. 03.2006թ.,հավաստագիր)

Հրապարակումներ
1. «Մաթեմատիկայի դասավանդման առանձնահատկությունները ներառական կրթություն իրականացնող դասարաններում», «Մաթեմատիկական կրթություն» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժող., Ե.2013թ.,
2.«Մաթեմատիկայի դասաժամի բաղադրիչների մասին», «Մաթեմատիկական կրթություն - 2» հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժող., Ե.2014թ.

Պարգևներ

«Մանկավարժական Համալսարան-80 ամյակ» պատվոգիր և «Մանկավարժական Համալսարան-90 ամյակ» պատվոգիր

Լեզուների իմացություն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն