ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարտին Գարեգինի Գիլավյան
08.02.2016

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

gilavyanmartin21@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1969թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Ռուսական սիմվոլիզմը և արևելահայ պոեզիան» 1982թ., մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական խորհուրդ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, թեմա` «Նորագույն շրջանի հայ պոեզիան», 1995թ., Հայսատանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի մասնագիտական 003 խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ

2013թ-ից Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր: 1995-2011թթ. ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան: 2000թ-ից հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր: 1972-2000թթ. 1972-2000թթ. ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Նորագույն շրջանի հայ գրականությաւն
Մագիստրատուրա`Հայ նոր և նորագույն շրջանի գրականության զարգացման ուղղությունները, ընտրովի դասընթացներ` Պ. Սևակը և 60-ական թթ. գրական զարգացումները, Գրական- գեղարվեստական ուղղություններ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն շրջանի և արդի հայ գրականություն, գրական կապեր

Վերապատրաստումներ
Մոսկվայի մանկավարժական ինստիտուտում:

Անդամակցություն
Խ. Աբովյանի անվան , ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես»-ի գլխավոր խմբագիր, Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի մասնագիտացված խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

Ուսումնասիրությունները վերաբերում են հայ նորագույն և արդի շրջանների գրականությանը, հայ-ռուսական գրական կապերին:

Հրատարակել է «Ժամանակը և պոեզիան», Ե., 1992թ.

«Պոեզիան և ժամանակի շարժումը» Ե., 2002թ. մենագրությունները,

«Քեզ հետ և առանց քեզ» բանաստեղծությունների ժողովածուն (Ե., 2003թ.),

«Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծական դիմանկարը» («Հայագիտական հանդես» 2011, թ.է, «Սևակյան զանգերի նորօրյա ղողանջները», «Գարուն», 2011թ., 5-6,

«Տիպաբանական աղերսակցությունները հոգևոր մաքառումների բանաստեղծական արծարծումներում (Պ. Սևակ-Յու. Մարցինկավիչյուս)», «Հայագիտական հանդես», 2012թ. 3,

«Համո Սահյանը և 1960-ականների գրական շարժումը», «Գարուն», 2012թ., 11-12,

«Հայագիտական հանդես», «Վ. Պետրոսյանը և 1960-70-ական թթ. գրական-գեղարվեստական զարգացումները (ժողովածու)», «Հայագիտական հանդես», թիվ 1, Եր. 2014,

«Գոնսալո Գուարչ. «Հայկական տոհմածառը», «Գարուն», N9-10, 2015, Ս

երունդների հետ, սերունդների կողքին, «Հայագիտական հանդես» (Հավելված), Ե., 2015: (60-ից ավելի գիտական հոդվածներ):

Համո Սահյանի չափածո մատյանի վերջին էջերը, Հայագիտական հանդես, համար 2-րդ, էջ 10, Երեւան, 2017թ.

Սիմվոլիզմը հայ պոեզիայում, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», էջ 130, Երեւան 2017թ.

Վահան Տերյանից Պարույր Սևակ ու մինչև մեր օրերը, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», էջ 284, Երեւան, 2017թ.

Գիրք՝

Սիմվոլիզմը հայ պոեզիայում, Հեղ. հրատ., Երեւան, 2018թ., էջ 192

Պարգևներ
Բազմամյա գիտամանկավարժական գործունեության համար պարգևատրվել է ՀՀ ԿԳՆ, «Ֆր. Նանսեն», «Մանկավարժական համալսարան» մեդալներով,ԱԺ նախագահի, ՀՀ վարչապետի, Հայաստանի գրողների միության պատվոգրերով:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)