ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարտին Գարեգինի Գիլավյան
08.02.2016

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

gilavyanmartin21@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1969թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Ռուսական սիմվոլիզմը և արևելահայ պոեզիան» 1982թ., մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական խորհուրդ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, թեմա` «Նորագույն շրջանի հայ պոեզիան», 1995թ., Հայսատանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի մասնագիտական 003 խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ

2013թ-ից Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր: 1995-2011թթ. ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան: 2000թ-ից հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր: 1972-2000թթ. 1972-2000թթ. ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Նորագույն շրջանի հայ գրականությաւն
Մագիստրատուրա`Հայ նոր և նորագույն շրջանի գրականության զարգացման ուղղությունները, ընտրովի դասընթացներ` Պ. Սևակը և 60-ական թթ. գրական զարգացումները, Գրական- գեղարվեստական ուղղություններ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն շրջանի և արդի հայ գրականություն, գրական կապեր

Վերապատրաստումներ
Մոսկվայի մանկավարժական ինստիտուտում:

Անդամակցություն
Խ. Աբովյանի անվան , ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես»-ի գլխավոր խմբագիր, Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի մասնագիտացված խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1.Ուսումնասիրությունները վերաբերում են հայ նորագույն և արդի շրջանների գրականությանը, հայ-ռուսական գրական կապերին:
2.Հրատարակել է «Ժամանակը և պոեզիան», Ե., 1992թ.:
3.«Պոեզիան և ժամանակի շարժումը» Ե., 2002թ. մենագրությունները,
4․«Քեզ հետ և առանց քեզ» բանաստեղծությունների ժողովածուն (Ե., 2003թ.):
5.«Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծական դիմանկարը» («Հայագիտական հանդես» 2011, թ.է, «Սևակյան զանգերի նորօրյա ղողանջները», «Գարուն», 2011թ., 5-6:
6.«Տիպաբանական աղերսակցությունները հոգևոր մաքառումների բանաստեղծական արծարծումներում (Պ. Սևակ-Յու. Մարցինկավիչյուս)», «Հայագիտական հանդես», 2012թ. 3:
7.«Համո Սահյանը և 1960-ականների գրական շարժումը», «Գարուն», 2012թ., 11-12:
8.«Հայագիտական հանդես», «Վ. Պետրոսյանը և 1960-70-ական թթ. գրական-գեղարվեստական զարգացումները (ժողովածու)», «Հայագիտական հանդես», թիվ 1, Եր. 2014:
9.«Գոնսալո Գուարչ. «Հայկական տոհմածառը», «Գարուն», N9-10, 2015, Ս:
10.Սերունդների հետ, սերունդների կողքին, «Հայագիտական հանդես» (Հավելված), Ե., 2015:
(60-ից ավելի գիտական հոդվածներ):
11.Համո Սահյանի չափածո մատյանի վերջին էջերը, Հայագիտական հանդես, համար 2-րդ, էջ 10, Երեւան, 2017թ.:
12.Սիմվոլիզմը հայ պոեզիայում, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», էջ 130, Երեւան 2017թ.:
13.Վահան Տերյանից Պարույր Սևակ ու մինչև մեր օրերը, ԱՁ «Արման Ասմանգուլյան», էջ 284, Երեւան, 2017թ.:
14. «Սերո Խանզադյանի «Գարեգին Նժդեհ» վեպը» «Առաջին Հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովի նյութեր, 129 էջ, էջ 49-54, Երեւան, 2018թ.:
15. Ֆրանսիական սիմվոլիզմը եւ արեւմտահայ բանաստեղծության առաջընթացի ուղին "«Հայ–ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ» խորագրով գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովին: (Երեւան, 1 Նոյեմբերի, 2018թ.), ‹‹ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ›› "43-51 , Երեւան, հայերեն, 2019թ.:
16.Լեւոն Շանթը՝ բանաստեղծ, Լեւոն Շանթ-150 ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2020թ., էջ 287-292:

Գիրք՝

Սիմվոլիզմը հայ պոեզիայում, Հեղ. հրատ., Երեւան, 2018թ., էջ 192

Պարգևներ
Բազմամյա գիտամանկավարժական գործունեության համար պարգևատրվել է ՀՀ ԿԳՆ, «Ֆր. Նանսեն», «Մանկավարժական համալսարան» մեդալներով,ԱԺ նախագահի, ՀՀ վարչապետի, Հայաստանի գրողների միության պատվոգրերով:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)