ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարտին Գարեգինի Գիլավյան
08.02.2016

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

gilavyanmartin21@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1969թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Ռուսական սիմվոլիզմը և արևելահայ պոեզիան» 1982թ., մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական խորհուրդ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, թեմա` «Նորագույն շրջանի հայ պոեզիան», 1995թ., Հայսատանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի մասնագիտական 003 խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ
2013թ-ից հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր: 1995-2011թթ. ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան: 2000թ-ից հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր: 1972-2000թթ. 1972-2000ÃÃ. ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Նորագույն շրջանի հայ գրականությաւն
Մագիստրատուրա`Հայ նոր և նորագույն շրջանի գրականության զարգացման ուղղությունները, ընտրովի դասընթացներ` Պ. Սևակը և 60-ական թթ. գրական զարգացումները, Գրական- գեղարվեստական ուղղություններ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն շրջանի և արդի հայ գրականություն, գրական կապեր

Վերապատրաստումներ
Մոսկվայի մանկավարժական ինստիտուտում:

Անդամակցություն
Խ. Աբովյանի անվան , ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես»-ի գլխավոր խմբագիր, Մ. Աբեղյանի անվան Գրականության ինստիտուտի մասնագիտացված խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
Ուսումնասիրությունները վերաբերում են հայ նորագույն և արդի շրջանների գրականությանը, հայ-ռուսական գրական կապերին:
Հրատարակել է «Ժամանակը և պոեզիան», Ե., 1992թ.
«Պոեզիան և ժամանակի շարժումը» Ե., 2002թ. մենագրությունները,
«Քեզ հետ և առանց քեզ» բանաստեղծությունների ժողովածուն (Ե., 2003թ.),
«Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծական դիմանկարը» («Հայագիտական հանդես» 2011, թ.է, «Սևակյան զանգերի նորօրյա ղողանջները», «Գարուն», 2011թ., 5-6,
«Տիպաբանական աղերսակցությունները հոգևոր մաքառումների բանաստեղծական արծարծումներում (Պ. Սևակ-Յու. Մարցինկավիչյուս)», «Հայագիտական հանդես», 2012թ. 3,
«Համո Սահյանը և 1960-ականների գրական շարժումը», «Գարուն», 2012թ., 11-12,
«Հայագիտական հանդես», «Վ. Պետրոսյանը և 1960-70-ական թթ. գրական-գեղարվեստական զարգացումները (ժողովածու)», «Հայագիտական հանդես», թիվ 1, Եր. 2014,
«Գոնսալո Գուարչ. «Հայկական տոհմածառը», «Գարուն», N9-10, 2015, Ս
երունդների հետ, սերունդների կողքին, «Հայագիտական հանդես» (Հավելված), Ե., 2015: (60-ից ավելի գիտական հոդվածներ):

Պարգևներ
Բազմամյա գիտամանկավարժական գործունեության համար պարգևատրվել է ՀՀ ԿԳՆ, «Ֆր. Նանսեն», «Մանկավարժական համալսարան» մեդալներով,ԱԺ նախագահի, ՀՀ վարչապետի, Հայաստանի գրողների միության պատվոգրերով:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն (բառարանով)