ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մելինե Մարտինի Գիլավյան
25.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

gilavyanmeline03@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Արտասահմանյան գրականության ամբիոն

Կրթություն
1985-1995 թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ, 1996-1998 թթ. ՀՊՄՀ Ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ստաժոր, 1998-2000 թթ. ՀՊՄՀ Ռուս և արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասպիրանտ:

Գիտական աստիճան
2001թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
2000թ.՝ թեկնածուական թեզի պաշտպանություն. «Նորագույն շրջանի հայ մանկական պոեզիայի զարգացման միտումները 1960-1990 թթ.»:

Աշխատանքային փորձ
2000թ. առ այսօր մանկավարժական համալսարանի բանասիրական, տարրական կրթության մեթոդիկայի, նախադպրոցական և հատուկ կրթության ֆակուլտետներում մանկական գրականության դասավանդում, պրակտիկայի ղեկավարում:

Կարդացվող դասընքացներ
Բակալավրիատ՝ Մանկական գրականություն, Մանկական գրականություն և գրականագիտության հիմունքներ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Մանկական գրականություն:

Վերապատրաստումներ

2015, 19-23 հոկտեմբեր – 72 ժամ որակավորման բարձրացման դասընթացներ՝ «Теория и методика преподавания русского языка как неродного».
2013, 18.09-30.09 – 36 ժամ որակավորման բարձրացման դասընթացներ՝ “Русская лексикография и культура речи”, “Лингвокультурология: вузовский аспкект”.

Հրապարակումներ
Ավելի քան 40 հոդվածների հեղինակ է՝
2000թ. «Նորագույն շրջանի հայ մանկական պոեզիայի զարգացման միտումները (1960-1990թթ.) (մենագրություն),
2004թ. «Ժամանակակից հայ մանկագիր բանաստեղծներ» (մենագրություն),
2006թ. «Մանկական գրականության ծրագիր (ՀՀ բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների և ՌԴ մանկավարժական քոլեջների համար), 40 գիտական և մեթոդական հոդվածներ:

https://orcid.org/0000-0002-0905-0042

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն /բառարանով/: