ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտական խորհրդի նիստում
10.09.2021
Գիտական խորհրդի նիստում

ՀՊՄՀ Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտորի պաշտոնակատար, պրոֆեսոր Աշոտ Խոեցյանի նախագահությամբ Մանկավարժական համալսարանում կայացավ նոր ուսումնական տարվա Գիտական խորհրդի առաջին նիստը:

Ամբիոնների վարիչների ընտրություն
Գիտական խորհրդի նիստի օրակարգային 1-ին հարցը 5 ամբիոնների վարիչների ընտրությունն էր:
Գիտական խորհրդի փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում` Հասարակագիտության ամբիոնի վարիչ ընտրվեց միակ թեկնածու, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը:

Մյուս թեկնածուները՝ Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Խաչատուր Ստեփանյանը, Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Տիգրան Միքայելյանը վերընտրվեցին իրենց պաշտոններում:

Վերընտրված ամբիոնների վարիչներից էին նաև Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Նարինե Սահակյանը, Պարարվեստի մանկավարժության և նրա դասավանդման մեթոդիակայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Կարեն Գևորգյանը:

Գիտական կոչումների շնորհում
Ընտրության արդյունքներով՝ մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Մանուկ Մկրտչյանն ընտրվեց Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսորի, իսկ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Գայանե Եգանյանը՝ Մանկավարժության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում:

Համալսարանի գիտական խորհրդի 2021-2022 ուս.տարվա աշխատանքների ծրագրի մասին
Գիտական խորհրդի 2021-2022 ուս.տարվա աշխատանքների մասին զեկուցեց գիտական քարտուղար Մարիամ Իսպիրյանը: Ընթացիկ տարում գիտական խորհուրդը կքննարկի, կհաստատի բուհի գործունեության ռազմավարական ծրագիրը, պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական թեմաների ընթացիկ հաշվետվությունները, 2022-2023 ուս. տարվա ընդունելության մասնագիտությունները, ուսումնական պլաններն ու ծրագրերը, ինչպես նաև համալսարանի միջազգայնացմանն ուղղված գործընթացների, համագործակցության, բուհի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնակարգերը:

Բուհում գիտահետազոտական և հրատարակչական աշխատանքների գործընթացի կազմակերպումը, մանկավարժական պրակտիկայի բարեփոխումների ընթացքը, խորհրդին կից մշտական հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունները, ուսանողական խորհրդի գործունեությունն ու մի շարք այլ հարցեր ևս կլինեն ՀՊՄՀ-ի Գիտական խորհրդի ընթացիկ տարվա աշխատանքների առանցքում:

Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների արդյունքների մասին
Ուսումնական գործընթացների հարցերով պրոռեկտոր Մհեր Մելիք-Բախշյանը Գիտական խորհրդի անդամներին ներկայացրեց ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ընթացքը, խոսեց թույլ և ուժեղ կողմերից, հանդես եկավ առաջարկություններով: Խորհրդի անդամները ևս արեցին առաջարկություններ, մասնավորապես, ընդգծեցին, որ ավարտական աշխատանքներում պետք է կարևորվի մանկավարժական բաղադրիչը, իսկ ռեկտորն էլ հավելեց՝ գիտական հետազոտությունը կարևորագույն կատեգորիա է, պահանջում է խոր արհեստավարժություն. հետազոտական հիմքի վրա պետք է որդեգրել հետևողական մոտեցում:

Գիտական խորհրդին կից մշտական հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվություններ
Գիտական խորհրդին կից մշտական հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունները խորհրդի նիստում զեկուցեց Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Սրբուհի Գևորգյանը. «Հանձնաժողովը քննարկել է համալսարանի դասախոսների գիտական կոչումների համար ներկայացված փաստաթղթերը, դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաները, հրատարակման նախապատրաստված գրքերը»,-նշեց պրոռեկռորը:

Սրբուհի Գևորգյանն անդրադարձավ նաև 2020-2021 ուսումնական տարվա գործունեությանը, նշելով՝ հանձնաժողովն ունեցել է 2 նիստ, քննարկել և համալսարանի գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացրել դոցենտի գիտական կոչման 10 գործ, 1 դոկտորական և 20 թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաներ, իսկ հրատարակության երաշխավորման՝ 10 ուսումնական, ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ և գիտամեթոդական ձեռնարկ:

Ընթացիկ հարցեր
Գիտական խորհուրդը հաստատեց ներկայացված 11 ատենախոսությունների թեմաները, հրատարակման երաշխավորեց ներկայացված գրքերը: Խորհուրդը հաստատեց նաև 2022-2023 ուսումնական տարվա բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի (առկա և հեռակա համակարգ) մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերն ու ուսման վարձերը: Ի դեպ, բուհի մագիստրատուրայի մասնագիտությունների ցանկը համալրվել է «Ճգնաժամային հոգեբանություն և միջամտություն» մասնագիտությամբ:

Ըստ մասնագիտությունների՝ հաստատվեց նաև 2022-2023 ուսումնական տարվա նախապատրաստական բաժնի ուսման վարձավճարները:
Գիտական խորհրդի նիստում որոշեց՝ համալսարանի՝ արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված ուսանողներին հետմահու պարգևատրել «Մանկավարժական համալսարան» մեդալով:

Ավանդույթի համաձայն՝ Գիտական խորհրդի նիստի ընթացքում ռեկտորը շնորհավորեց նաև ամսվա հոբելյարներին: