ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտական տեղեկագիր Nº2(45)
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
03.06.2024
Պաշտոնաթերթ Nº(1126)
Պարբերականի շապիկ
20.05.2024
Պաշտոնաթերթ Nº9(123)
Պարբերականի շապիկ
03.05.2024
Պաշտոնաթերթ Nº8 (1124)
Պարբերականի շապիկ
19.04.2024
Պաշտոնաթերթ Nº7 (1123)
Պարբերականի շապիկ
03.04.2024
Պաշտոնաթերթ Nº6 (1122)
Պարբերականի շապիկ
18.03.2024
Պաշտոնաթերթ Nº5 (1121)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
11.11.2023
Հայագիտական հանդես Nº3(62)
Պարբերականի շապիկ
03.05.2023
Գիտական տեղեկագիր Nº1(44)
Պարբերականի շապիկ
01.09.2022
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» Nº21(1)
Պարբերականի շապիկ
03.06.2024
Պաշտոնաթերթ Nº(1126)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ