ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտական տեղեկագիր Nº1-2 (34-35)
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
01.11.2018
Գիտական տեղեկագիր Nº1-2 (34-35)
Պարբերականի շապիկ
31.10.2017
Գիտական տեղեկագիր Nº4 (32)
Պարբերականի շապիկ
30.06.2017
Գիտական տեղեկագիր Nº2-3(31)
Պարբերականի շապիկ
24.05.2017
Գիտական տեղեկագիր Nº1 (30)
Պարբերականի շապիկ
21.11.2016
Գիտական տեղեկագիր Nº3-4(28-29)
Պարբերականի շապիկ
02.11.2016
Գիտական տեղեկագիր Nº1(26)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
03.11.2018
Հայագիտական հանդես Nº2(40)
Պարբերականի շապիկ
01.11.2018
Գիտական տեղեկագիր Nº1-2 (34-35)
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Nº2
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Հատուկ մանկավարժություն եւ վերականգնողական հոգեբանություն Nº1
Պարբերականի շապիկ
06.12.2018
Պաշտոնաթերթ Nº16(1033)
Պարբերականի շապիկ
02.06.2017
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(3)

Նորություններ