ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գիտական տեղեկագիր Nº2(40)
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
03.05.2023
Գիտական տեղեկագիր Nº1(44)
Պարբերականի շապիկ
01.09.2022
Գիտական տեղեկագիր Nº1(43)
Պարբերականի շապիկ
24.01.2022
Գիտական տեղեկագիր Nº1(42)
Պարբերականի շապիկ
30.12.2021
Գիտական տեղեկագիր Nº3(41)
Պարբերականի շապիկ
29.12.2021
Գիտական տեղեկագիր Nº2(40)
Պարբերականի շապիկ
21.06.2021
Գիտական տեղեկագիր Nº1 (39)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
11.11.2023
Հայագիտական հանդես Nº3(62)
Պարբերականի շապիկ
03.05.2023
Գիտական տեղեկագիր Nº1(44)
Պարբերականի շապիկ
01.09.2022
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» Nº21(1)
Պարբերականի շապիկ
16.07.2024
Պաշտոնաթերթ Nº13 (1129)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ