ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Էդուարդի Մելիքյան
13.05.2022

Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ, բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

melikyangohar47@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ

Կրթություն

2000-2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անգլիական բանասիրության ամբիոն, հայցորդ
1991-1996 թթ.Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ռուս-անգլիական բաժին, գերազանցության դիպլոմ
1981-1991 թթ.Գյումրու թիվ 2 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2009 թ. մայիս, Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն «Нарраторская оценка сказочного текста и фактор адресата (на материале англоязычной народной сказки)». գիտ.ղեկավար բ.գ.դ. պրոֆեսոր, Ա. Ջիվանյան, ժ.02.07 – «Գերմանական լեզուներ» մասնագիտական խորհուրդ , ԵՊՀ:

Աշխատանքային փորձ
2022թ. մայիս – մինչ այժմ ՀՊՄՀ ոոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի պ/կ:
ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի կողմից իրականացվող Սյունիքի Բանահյուսական Ժառանգության պահպանության ծրագրի կոորդինատոր
2020թ. – մինչ այժմ, “Pass” կենտրոն, անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստող:
2018թ. – մինչ այժմ, Բրիտանական խորհուրդ, անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստող, մենթոր:
2013թ. սեպտեմբեր - մինչ այժմ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն, դոցենտ:
2011 թ. – մինչ այժմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, բանահյուսության և տեքստաբանության բաժին, գիտաշխատող:
1996 – 2013 թթ. Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, անգլերենի ամբիոն, դասախոս (մասնագիտացում - տեքստի մեկնաբանություն, ոճագիտություն, անգլիական գրականություն, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում):

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ / Ոճագիտություն
Մագիստրատուրա / ՕԼ 1 ակադեմիական նպատակով, հոգելեզվաբանություն, լեզվաբանական հետազոտության մեթոդներ, կամընտրական դասընթաց (լեզվաբանագիտություն)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեքստի մեկնաբանություն, լեզվաբանագիտություն, հեքիաթագիտություն, ակադեմիական անգլերեն
Անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստողի մասնագիտացում
2021 թ. Cambridge Assessment English “Train The Trainer” վերապատրաստողների դասընթաց, ավարտական վկայական:
2020 թ. Cambridge Assessment English - TKT, Մոդուլ 1, 2,3, YL. (անգլերենի դասավանդման Քեմբրիջի հավաստագրեր):
Բրիտանական խորհուրդ –«Հիմնական հմտությունների» վավերացված վերապատրաստող (2021)
Բրիտանական խորհուրդ –անգլերենի ուսուցիչների վավերացված վերապատրաստող և մենթոր (2018)
Բրիտանական խորհուրդ – “DND /բանավեճ, երկխոսություն, բանակցություն / հմտությունների վերապատրաստող (2018)
Բրիտանական խորհուրդ – Ուսուցիչների աշխատանքային խմբեր (TAG) վերապատրաստող (2018)

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ է ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման դասընթացների Ուկրաինայում, Վրաստանում, Հայաստանում:
2022, 2021 - «Վարդանանք» կրթահամալիր, պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստող (անգլերեն լեզու)
Բազմաթիվ սեմինարների և գիտաժողովների կազմակերպիչ

Գիտաժողովների մասնակցություն միջազգային բուհերում (զեկուցումներով)
2022 Ամերիկյան բանագիտական միություն, միջազգային գիտաժողով “Armenian folktales: tradition and translation”. Հոկտեմբերի 12–15,Տուլսա, Օկլահոմա, ԱՄՆ։
2021 Ամերիկյան բանագիտական միություն, միջազգային գիտաժողով “Tradition, Environment and Politics in Armenian Folktale Cycle “Hazaran Blbul” (Thousand-Voiced Nightingale)». Հոկտեմբերի 17-23, Հարիսբուրգ, Փենսիլվանիա, ԱՄՆ։
2020 “Armenian Folktales in Russian Publications of the 19th century” XIV Միջազգային սիմպոզիում «Մետաքսե ճանապարհի երկրների բանահյուսությունը» սեպտեմբերի 23-26, Թբիլիսիի պետական համալսարան, Վրաստան: (XIV International Symposium of Silk Road Countries’ Folklore)
2018. Toys And Material Culture, International Toy Research Association, 8th world conference. Խաղալիքներ և նյութական մշակույթ, Միջազգային խաղալիքների հետազոտությունների ասոցիացիա, 8-րդ համաշխարհային գիտաժողով, հուլիսի 11-13, Փարիզ 13 համալսարան, Փարիզ,Ֆրանսիա:
2017. “Interpretation of Orphan Siblings’ Characters In Armenian Folktales”. IRSCL Congress 2017 “Possible & Impossible Children: Intersections of Children’s Literature & Childhood Studies”. հուլիսի 29 - օգոստոսի 2, Յորքի համալսարան, Տորոնտո Կանադա:
2015թ. սեպտեմբերի 15-17, «Alice Through the Ages» International conference, Քեմբրիջի համալսարան, Մեծ Բրիտանիա:
2012 թ. սեպտեմբեր 6-8, «Գրիմներից հետո», միջազգային գիտաժողով, Քինգստոնի համալսարան, Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա:
/30-ից ավել զեկուցումներ Հայաստանում տեղի ունեցած հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում/

Անդամակցություն
«Ոսկե Դիվան» հեքիաթագիտական ամենամյա հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, Հովհաննես Թումանյանի թանգարան, Fabula Armeniaca նախագիծ, Երևան:
«Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգրքի խմբագրական խորհրդի անդամ, Հովհաննես Թումանյանի թանգարան, Fabula Armeniaca նախագիծ, Երևան:
Ամենամյա միջազգային հեքիաթագիտական գիտաժողովի կազմխորհրդի անդամ, Հովհաննես Թումանյանի թանգարան, Երևան:
«Թարգմանչական ուսումնասիրություններ. տեսություն և պրակտիկա» միջազգային գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ: Երևանի պետական համալսարան.
Մանկական գրականության միջազգային հետազոտական ընկերության անդամ (IRSCL)
Ամերիկյան բանագիտական ընկերության անդամ

Հրապարակումներ
Գրքեր, մենագրություններ
Ե․Մխիթարյան, Գ․ Մելիքյան, Talking Of Life Challenges, անգլերենի դասագիրք մագիստրատուրայի ուսանողների համար: Երաշխավորված է որպես դասագիրք ԿԳՄՍ նախարարության կողմից: Երևան, «Լուսակն » 2021, 208 էջ:
Թ. Լ. Հայրապետյան, Գ. Է. Մելիքյան, Ս. Շ. Առաքելյան, Ա. Ս. Կիրակոսյան // Սյունիքի բանահյուսությունը, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, ՀԱԻ հրատ. 2020, 383 էջ:

«Образ сказителя в фольклорном и литературном тексте», մենագրություն, Երևան, Զանգակ-97, 2011, 200 էջ:
/25-ից ավել գիտական հոդված/

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2496-3509 

Լեզուներ՝ հայերեն՝ մայրենի, ռուսերեն՝ գերազանց, անգլերեն՝ գերազանց