ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աղավնի Հասոյի Գրիգորյան
31.10.2016

Դասախոս

grigoryanaghavni05@aspu.am

Դասախոս/Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
/բարձրագույն/ 1971-1976 թթ ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան

Սովորողների մաթեմատիկական հակումների զարգացումը հանրակրթական դպրոցում

Աշխատանքային փորձ

2004-2005թթ. առ այսօր ՀՊՄՀ-ի Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2002-2010 Հրաչյա Աճառյան համալսարանի մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ:
1994-2004 Հակոբ Պարոնյանի անվան դպրոցում , մաթեմատիկայի ուսուցչուհի:
1976-1997 Պետպլանի հաշվողական կենտրոնի առաջատար տնտեսագետ:

Կարդացվող դասընթացներ 
Բակալավրիատ՝ Տարրական մաթեմատիկա և խ.լ.պ., Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, Մաթեմատիկայի ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքներ, Առարկա ըստ ընտրության, Մաթեմատիկական տրամաբանության, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Մաթեմատիկայի պատմություն

Մագիստրատուրա՝ Մաթեմատիկան և կրթության կառավարումը, Սխալների կանխարգելումը և ուսուցման գործընթացը, Ընդհանրացնող դասախոսություններն ավագ դպրոցում, Մաթեմատիկայի ուսուցման արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Աշակերտների մաթեմատիկական հակումների զարգացման հիմնահարցեր,
Մաթեմատիկայի պատմություն:
Մանկավարժական նոր տեխնոլոգիաներ:
Վերապատրաստումներ
ՀՊՄՀ վերապատրաստման դասընթաց «Մանկավարժության տեսություն» (24.01.2005-16. 03.2005թ., հավաստագիր):
Հետազոտող ուսուցիչ ( 1996թ., թ. 648 )
1979 հետազոտող ստաժոր ՍՍՀՄ ակադեմիայի ԿՏՄԻ-ում:

Հրապարակումներ/ վերջին 5 տարիների/
1. Գրիգորյան Ա. Հ., Խնդիրների համակարգը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում //Մաթեմատիկան դպրոցում, Թիվ 3(83), 2012, 38-44:
2. Գրիգորյան Ա. Հ., Աշակերտների հիշողության և երևակայության զարգացումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում, <<Մաթեմատիկական կրթություն>> Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, 30-35:
3. Գրիգորյան Ա. Հ., Օրիգամի ճապոնական արվեստը և երկրաչափությունը//Մաթեմատիկան դպրոցում, Թիվ 5(98), 2014, 38-47:
4. Գրիգորյան Ա. Հ., Մայրենի լեզուն, խոսքը և մաթեմատիկական մտածողությունը, <<Մաթեմատիկական կրթություն>> Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2015, 33-36:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն