ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անի Գրիգորյան
15.02.2016

Դասախոս 

grigoryan.ani.@aspu.am

Դասախոս /Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2014թ. առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
2010-2012թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ կրթության ֆակուլտետի <<հատուկ հոգեբանություն>> բաժին /մագիստրատուրա/
2006թ.-2010թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի <<հատուկ հոգեբանություն>>բաժին /բակալավր/

Աշխատանքային փորձ
2018թ-ից Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2014թ՝ առ այսօր «Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամի» հոգեբան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն, հատուկ հոգեբանություն, հատուկ մանկավարժություն, տարիքային հոգեբանություն, աուտիզմով երեխաների կրթության կազմակերպման հիմնահարցեր, աուտիզմով երեխաների միջանձնային փոխհարաբերությունների զարգացման մեթոդների մշակում, աուտիզմով երեխաների սոցիալիզացիայի հիմնահարցեր:

Վերապատրաստումներ
2018թ. 09.11-28.12 «Արտ-թերապիայի բազային տեխնիկաներ» (24ժամ)
2018թ. 19.11-20.11 ՛՛How to become a bookworm – Using books to promote language and literacy for all՛՛, (12ժամ), Երևան
2018թ. 21.11. «Զարգացման բարդ խանրագում՝ պոտենցիալ և հնարավորություններ» (6ժամ), Երևան
2018թ. 22.11-23.11 «Խոսքի խանգարումներ-տեսություն և պրակտիկա» (9ժամ), Երևան
2017թ.12.11. «Մանկական ապերցեպտիվ թեստի (CAT )կիրառման առանձնահատկությունները», Երևան
2017թ.25.10-27.10, 01.11 «Աուտիզմ ունեցող երեխաների կրթական կարիքների գնահատման ընթացակարգերը; Աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքում կիրառվող արդյունավետ տեխնիկաները; Օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթության մեջ», Երևան
2016թ. “Интесубъективность при аутизме без умственной осталости (сидром Аспергера):психо патологические эффекты нарушений интерсубъективности и специфика управления (принятие отвественности) ”, Երևան

Հրատարակումներ
«Ասպերգերի համախտանիշի ֆենոմենը», Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, Երևան 2017թ., էջ46-50
«Աուտիզմի բացահայտման, շտկման և կանխարգելման ժամանակակից հիմնախնդիրները» Զանգակ հրատարակչություն, Երևան 2015թ., էջ 253-258
«Վաղ մանկական աուտիզմով երեխաների հետ իրականացվող հոգեզարգացնող աշխատանքների առանձնահատկությունները», Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ գիտամեթոդական հանդես, Երևան 2014թ., էջ 171-175

Պարգևներ
30.03.2011թ.Պատվոգիր ուսանողական իտական նստաշրջանին բովանդակալից զեկուցում կարդալու համար:
2010.թ. Պատվոգիր ուսումնառության տարիներին ցուցաբերած գերազանց վարքի և բարձր առաջադիմության համար:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն