ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Կառլոսի Գրիգորյան
05.09.2016

Քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

grigoryangayane24@aspu.am

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2015թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` դոցենտ
2009-2014թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` ասիստենտ
2009թ. Քիմիական գիտությունների թեկնածու
2003-2009թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` դասախոս
1991-1995թթ.Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի` հայցորդ
1979-1983թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան` ֆիզ.աստղագետի դիպլոմ

Գիտական աստճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` Բ.00.06
Ատենախոսության թեման
<<Նանոմասնիկների առաջացման էլեմենտար ակտերը և նրանց կարգավորման հնարավորությունները էմուլսիոն պոլիմերման ընթացքում>>

Աշխատանքային փորձ
2015թ. ՀՊՄՀ- Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի`
գիտ.քարտուղար
2014 թ. ՀՊՄՀ- Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի` անդամ
2003-2009թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության ամբիոնի` դասախոս
2002 թ. -առայսօր ՀՀԳԱԱ ՕԴՔԳՏԿ ՕՔԻ` ավագ գիտաշխատող
2003-2009թթ. ԵԱՏՀ - /Երևանի ապրանքագիտության տեխնոլոգիական համալսարան` ընդհանուր գծով` պրոռեկտոր
1983-2005թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ընդ.ֆիզիկայի ամբիոնում, որպես ավագ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
1. Ընդհանուր հոգեբանություն
2. Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն
3. Անձի հոգեբանություն
4. Հոգեֆիզիոլոգիա
5. Գիտական աշխատանքների հիմունքներ
Մագիստրատուրա
1. Անձի ուսումնասիրության տեսագործնական հիմունքներ
2. Համատեղելիության հոգեֆիզիոլոգիա
3. Սթրեսի կառավարում
4. Լիդերի հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քվանտային հոգեբանություն, տրանսպերսոնալ հոգեբանություն, անձի հոգեբանություն, հոգեֆիզիոլոգիա, ֆիզիկա, քիմիա, աստղագիտություն, պոլիմերներ, նանոտեխնոլոգիա, արվեստ, երաշժտություն

Վերապատրաստումներ
1. Մասնակցության հավաստագիր- 2021թ ապրիլի 5-ից մինչև 17-ը Խ․Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնի դասախոսների համար կազմակերպված <<Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները>> խորագրով միջազգային վերապատրաստման դասընթացին /36 ժամ տևողությամբ/։
2. ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY AFTER KHACHATUR ABOVYAN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. PSYCHOLOGICAL PROBLEMS: CHARACTERISTICS, PRINCIPLES OF CLASSIFICATION AND DIAGNOSIS 21-23 APRIL, 2019, certification of participation to Gayane Grigoryan for participation in workshop, lecture, training seminar entitled V.Mendelevich ‘’Psychiatry and Stealing Beauty of the Norm”
3. Մասնակցության վկայական -2016թ․Փետրվարի 1-ից մարտի 6-ը (22ժամ) Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ>> թեմայով դասընթացի 2-րդ փուլին։
4. Մասնակցության վկայական -2015թ. Հոկտեմբերի 1-ից մինչև նոյեմբերի 28-ը (64ժամ) <<Անհատական հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքներ>> թեմայով դասընթացին:
5. Մասնակցության վկայական <<Участие в научно-практической конференции>> <<Психологическое Сопровождение СПО: инновации и перспективы>> и Международном ВЕБ-семинаре (2011-2014 годы 10-11 октября 2013г. Челябинск-Ереван-Прага-Минск-Алматы-Златоуст
6. 14.10.2014 թ. զեկուցում <<Ինտելեկտ և մտածողություն, ինտելեկտի տեսությունները>> թեմայով ՀՊՄՀ-ի <<Ինտելեկտուալ խմբում>>
7. Վկայական N11 2007թ. 28/08 <<Կրեդիտային համակարգը և բուհական կրթությունը>> վերապատրաստման 16 ժամյա դասընթացների մասնակցություն
8. Մասնակցություն ամենամյա բուհական գիտաժողովներին և միջազգային կոնֆերանսներին
9. Մասնակցություն գիտա-ուսումնական սեմինարներին և գիտական հանդեսներին
10. Օտար լեզվի ինտենսիվ ուսուցման դասընթացների հաճախում / անգլերեն/
11. Ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաների տիրապետում
12. Մասնակցություն 2006-2007թթ. որակավորման, բարձրացման, վերապատրաստման դասընթացների
13. Մասնակցության վկայական տրված 2006թ. մարտ-ապրիլին` Այրեքս Միջազգային հետազոտություններ և փոխանակման խորհուրդ կազմակերպության, Խ.Աբովյանի անվան ԵՊՄՀ-ի և կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից <<Մասնագիտական զարգացման դպրոց>> փորձնական ծրագրին:

Հրապարակումներ
1. Գ․Կ․Գրիգորյան1, Վ․Լ․ Սարջանյան2 Ռազմական գործողությունների տրավմատիկ գործոնները, Հոգեբանական հիմնախնդիրներ Գիտական պարբերական N2(2), Երևան 2022, էջ 111-116
2. Գ․Կ․Գրիգորյան, Վ․Լ․ Սարջանյան Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանական բնութագրերը// Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր/ Պռակ 2 , հ․2, ծ․.2, 2022, էջ․ 278-286
3. //Անձի զարգացման ճգնաժամը տարեցների շրջանում>0>Հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ. արդիական խնդիրներ և ձեռքբերումներ// Գիտական հոդվածների ժողովածու, միջազգային գիտաժողով, Երևան 2022,էջ 295-301
4. A.A. Hovhannisyan1, G. K. Grigoryan1, M. Khaddazh2, N. H. Grigoryan1 and A. G.Nadaryan1//Synthesis of Monodisperse Latexes to Create Immunodiagnostic Drugs// Journal of Materials Science and Engineering // Journal of Materials Science and Engineering A 12 (1-3) , (USA) David Publishing Company doi: 10.17265/2161-6213/2022.1-3.003 , ISSN 1934-8959, USA)2022, էջ 24-27
5. Ն.Գ.Գրիգորյան, Ա.Գ.Նադարյան, Գ.Կ. Գրիգորյան, Մ. Կ.Մեծոյան, Ա.Ա.Հովհաննիսյան //Պոլիմերային նանոդիսպերս մասնիկների առաջացման տոպոլոգիան մոնոմեր–ջուր հետերոգեն համակարգում// Հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ. արդիական խնդիրներ և ձեռքբերումներ Գիտական հոդվածների ժողովածու, միջազգային գիտաժողով, Երևան 2022, էջ 153-162
6. <<Կարիերայում հաջողության հասնելու սոցիալ-հոգեբանական գործոնները>>, Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Հետազոտական կարողությունների զարգացում միջազգային գիտաժողովն(18 հունիսի, 2021)գիտական հոդվածների ժողովածու , Երևան 2021, էջ 130-137
7. A.A. Hovhannisyan1, M. Khaddazh2, N. G. Grigoryan1, G. K. Grigoryan1, A. G. Nadaryan //Synthesis Of Polychlorene Latexes For Immunological Applications// Chronicles of Pharmaceutical Science. ISSN: 2572-7761, Volume 5. Page 69 to 72, 2021.
8. A. A. Hovhannisyan, G. K. Grigoryan, A. G. Nadaryanm, N0. H. Grigoryan Synthesis Of Monodisperse Latexes To Create Immunodiagnostic Drugs 7th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials Abstract Georgia, Tbilisi 2021, 27-30 July 51
9. Ն.Գ.Գրիգորյան, , Ա.Գ.Նադարյան, Գ.Կ. Գրիգորյան,, Մ. Կ.Մեծոյան, Ա.Ա. Հովհաննիսյան //Իմունոդիագնոստիկ լատեքսների սինթեզի կարգավորման հնարավորությունները մոնոմեր-ջուր ստատիկ համակարգում//, "Հետազոտական կարողությունների զարգացում" Միջազգային գիտաժողով, գիտ. հոդվածների ժողովածու, Երեվան, 18.06, 2021, էջ 12-53
10. A. A. Hovhannisyan, G. K. Grigoryan, A. G. Nadaryan, and N. H. Grigoryan// Possibilities of Synthesis of Monodispersed Latex // Advanced Materials, Polymers, and Composites, published by Apple Academic Press , USA , chapter 10, 2021 , Hard ISBN: 9781771889513, E-Book ISBN: 9781003105015, www.appleacademicpress.com
11. Hovhannisyan AA*, Grigoryan GK, Nadaryan AG and Grigoryan NH On Problems of Synthesis of Mono-dispersed Latexes in the Static Heterogeneous Monomer-Water System // Evolution in Polymer Technology Journal// Review Article Volume 3 p.27-29 , January 27, 2020
12. Հովհաննիսյան Ա. Գրիգորյան Գ. // Հայաստանում Կաթնաթթվի Պոլիմերի Արտադրության կազմակերպման Հնարավորությունների Մասին// Գիտության Աշխարհում// հ. 44, էջ 40, 1920թ.
13. //Անձի արժեհամակարգի ձևավորման որոշ առանձնահատկություններ//, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, Գիտական հոդվածների ժողովածու «Եվրոպրինտ» հրատ www.ipsol.sci.am, Երևան 2019, էջ 65-72
14. Naira Hakobyan, Anna Khachatryan, Gayane Grigoryan, “Career Management problems and development trends” ՀՀ Պետական կառավարման Ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները» 2-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2019 Էջ․564-574,
15. Наира Акопян, Асмик Шагинян, Гаяне Григорян, //Анализ проблемы ограничительного, эмоциогенного и экстернального отклонений пищевого поведения с точки зрения классических теорий личности// ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ <<Կաճառ>> Գիտական պարբերական, Երևան 2019, հմ.2, էջ 59-66 http://isec.asj-oa.am/285/1/59-66.pdf
16. A.Hovhannisyan, G.K. Grigoryan, N.G. Grigoryan, A.G. Nadaryan, M. Khaddaj3, I. A. Gritskova // Peculiarities of Polymerization of Vinyl Acetate and Styrene in Static Heterogeneous Monomer: Water System in the Absence of Emulsifier//. Chemical Engineering of Polymers Science and Technology of Polymers and Advanced Materials published by Apple Academic Press , USA , www.appleacademicpress.com https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429425301/chapters/10.1201/9780429425301-14 chapter 14, 2019,p.181-189
17. Գ․Գրիգորյան, Լ․Թևանյան, << Կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման և ադապտացիոն հոգեբանական խնդիրները>>․ Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Երևան 2018, հ․2, էջ 56-68
18. Ս․Խուդոյան, Գ․Գրիգորյան,Անի Խուդոյան //Հիպնոս և հիպնոթերապիա //Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2017, էջ 215
19. //Ընտանեկան միջավայրը և կրտսեր դպրոցականի անձի ձևավորման հիմախնդիրը// Կաճառ գիտական տարեգիրք, Գիտական հոդվածների ժողովածու,Երևան 2017, էջ 228-234
20. // Դեռահասների ագրեսիվ վարքագծի առաջացման գործոնները. Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ,Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան 2017, N3, էջ 107-113
21. Շամանիզմը, նեոշամանիզմը և շամանական հոգեթերապիան` որպես հոգեթերապևտիկ համակարգեր, Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, Երևան 2017,հատ․8 N3, էջ35-39
22. Հակոբյան Ն․, Վարդանյան Ն․, Գրիգորյան Գ․ // Գնահատումը`իբրև կրթական գործընթացի կարևոր բաղադրիչ, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան 2017, N1,էջ 41-48
23. //Շաքարային դիաբեթ ունեցող անձանց հոգեբանական բնութագիրը և սոցիալ հոգեբանական ադապտացիան//, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Երևան,2016, N1, էջ84-89
24. //Վախեր, տարիքային առանձնահատկությունները, դրսևորումները և առաջացման պատճառները // Կաճառ Գիտական տարեգիրք, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2016, էջ217-224
25. Ս․Խուդոյան, Գ․Գրիգորյան //Հոգեբանական ատենախոսական հետազոտության մեթոդաբանական և մեթոդական հարցեր//, Մեթոդական ձեռնարկ մագիստրոսների, հայցորդների և ասպիրանտների համար), Երևան Գրիգոր Տաթևացի 2014թ. Էջ 1-108

ORCID ID https://orcid.org/0009-0004-9298-3290

Պարգևներ
Պատվոգիր
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ կողմից՝ Մարտական գործողությունների ընթացքում զինծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելու համար, 16․12․2020թ․

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն