ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գյոթեի անվան ինստիտուտի հետ համագործակցությունը շարունակվում է
17.11.2021
Գյոթեի անվան ինստիտուտի հետ համագործակցությունը շարունակվում է

ՀՊՄՀ աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Մարիաննա Հարությունյանը հյուրընկալել էր Հայաստանում Գյոթեի անվան ինստիտուտի տարածաշրջանային գրասենյակի գերմաներենի դասավանդման փորձագետ Իրիս Ուբելին:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին համագործակցության հեռանկարները, որոնք միտված են նպաստելու օտար լեզուների դասավանդման գործընթացի բարելավմանը, տարբեր կրթական ծրագրերին ուսանողների մասնակցությանը:

Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Սրբուհի Լուլուկյանը կարևորեց նախատեսվող համագործակցային միջոցառումները, որոնք նվիրված կլինեն ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 100–ամյակին:

Տևական ժամանակ է, բուհի օտար լեզուների ֆակուլտետը համագործակցում է Գերմանիայի Գյոթեի անվան ինստիտուտի հետ:

Նախորդ տարիների համատեղ աշխատանքի արդյունքում բազմաթիվ ուսանողներ են մասնակցել Գյոթեի անվան ինստիտուտի նախագծերին, որի արդյունքում աշխատանքի հնարավորություններ են ստացել ՀՀ տարբեր կրթական հաստատություններում:

ՀՊՄՀ օտար լեզուների և սկզբնական կրթության ֆակուլտետների միջև անցկացված դասընթացների հիմքում ընկած էր միջառարկայական կապը, որի ընթացքում ուսանողները երկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթացներ են անցել:

Ներկայացվել են վաղ տարիքում գերմաներեն լեզվի ուսուցման նոր մեթոդները, դրանց գործնական կիրառումը, քննարկվել են օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիրները, ուսումնական նյութերը, փաթեթները, գերմաներեն լեզվի դասավանդման գործընթացում նախագծային աշխատանքների հնարավորությունները:

Համատեղ աշխատանքներից է նաև «Բռնապետությունը և ժողովրդավարությունը ծայրահեղությունների դարաշրջանում» թեմայով ցուցահանդեսը. այն ներկայացնում էր Եվրոպայի 20-րդ դարի պատմությունը՝ որպես ազատության և բռնապետության պայքարի դրամատիկ շրջան:

Ցուցահանդեսի նպատակն էր ուսանողներին ներկայացնել ոչ միայն Եվրոպայի 20–րդ դարի դրամատիկ պատմության էջերը, այլ նաև նպաստել նրանց երկրագիտական իրազեկությունների զարգացմանը:

Թարգմանելով պաստառների տեքստերը և սովորելով թեման՝ ուսանողները զարգացրել են գերմաներեն լեզվի իմացությունը, բառապաշարը, թարգմանչական հմտությունները:

Շարունակելով բարի ավանդույթը՝ ՀՊՄՀ և Գյոթեի անվան ինստիտուտի համագործակցության շրջանակներում ուսանողների և դասախոսների համար Գերմանիայից և Ավստրիայից հրավիրված պրոֆեսորների կողմից կանցկացվեն դասընթացներ:

Առաջիկայում Oտար լեզուների ֆակուլտետը կհամալրվի նոր դասագրքերով.նախատեսվում է քննարկել նաև համատեղ մշակութային տարբեր միջոցառումներ՝ նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 100-ամյակին: