ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Ալեքսեյի Հախումյան
31.10.2018

Բաժնի պետի տեղակալ

annahakhumyan@aspu.am

Բաժնի պետի տեղակալ/Միջազգային համագործակցության և ծրագրերի կառավարման կենտրոն

Կրթություն
1996-2000թթ. Երևանի պետական համալսարան, Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին, բակալավրիատ
1998-1999 Ինստիտուտ օտարերկրյա ուսանողների համար, Դամասկոս, Սիրիա
2000-2002թթ. Երևանի պետական համալսարան, Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին, մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ

2017-ից առ այսօր՝ Միջազգային համագործակցության բաժնի պետի տեղակալ
2014-2017 թթ.՝ Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչության ավագ մասնագետ, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2013-2014 - Միջազգային համագործակցության բաժին, բաժնի պետի տեղակալ, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2004-2013 - Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
2002-2004 - Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժնի ավագ լաբորանտ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայերեն և արաբերեն լեզուների կազմախոսական համեմատական դարձվածաբանություն

Վերապատրաստումներ
2003 Կահիրեի համալսարան, արաբերեն լեզվի կենտրոն, Եգիպտոս:
2015 Վարչական անձնակազմին սպասարկող մասնագետների վերապատրաստում, ՀՊՄՀ, Երևան:
2015 Ուսումնառության վերջնարդյունքներ, Թվինինգ ծրագրի շրջանակներում, Երևան:
2015 ESPAQ, QA training aimed at a creating a team of effective student experts/representatives within Armenia`s university sector, Yerevan:

Լեզուներ

Հայերեն /մայրենի/, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն