ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռիմմա Սերգեյի Հակոբովա
18.02.2016

Դոցենտ

hakobovarimma33@aspu.am

Դոցենտ/Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1972-1977թթ.՝ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, խմբավարության ֆակուլտետ
1968-1972թթ ՝ Կիրովականի Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարան, խմբավարության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2001թ-առ այսօր ՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, գեղագիտական կրթության ֆակուլտետ, խմբավարության և ձայնադրման ամբիոնի դասախոս
1978-2007թթ՝ Ակսել Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարան, երաժշտական տեսական առարկաների դասախոս, երգչախմբի ղեկավար, պրակտիկայի մեթոդիստ
1977-1978թթ՝ Հայաստանի երգչախմբային ընկերություն, մեթոդիստ
1977-1979թթ՝ Ք. Երևանի թիվ 18 երաժշտական դպրոց, երգչախմբի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ առկա և հեռակա ուսուցում
Խմբավարություն և խմբերգային դասարան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խմբերգային արվեստ և երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա դպրոցում

Վերապատրաստումներ
1988թ. Կոմիտասի անվան կոնսերվատիորա՝ որակավորման բարձրացման կուրսեր

Հրապարակումներ
1.«Երաժշտությունը-ինքը բնությունն է», հրատ. «Նոր Դար» 2015թ.
2. Մեթոդական ձեռնարկ խմբավարների համար՝ «Աշխատանքը դպրոցական երգչախմբի հետ.Խմբերգային երգեցողության տարրերը», հրատ. «Ոսկան-Երևանցի» 2015թ.
3. Музыкальное воплощение образов А. Исаакяна в поэме Г. Свиридова <<Страна отцов>>, ред. <<Импроритм ОО>> 2011г.
4.<<Джемс Геозалян-личность и педагог>>, ред. <<Ширак>> 2010г.
5. «Մանկական երգեցիկ ձայնի և լսողության առանձնահատկությունները», հրատ. «Մանկավարժ» 2010թ.
6.2003թ.՝ «Երաժշտություն՝ ուսուցման մեթոդիկայով» առարկայի միջին մասնագիտական կրթության «0312 դասավանդում տարրական դասարաններում» մասնագիտության ծրագիր՝ հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-0860-7662 

Պարգևներ
01.03.2007թ. Ակսել Բակունցի անվան «Ոսկե հուշամեդալ»
1983 թ. Հանրապետական մրցույթի 2-րդ կարգի մրցանակ

Լեզուներ
Հայերեն՝ մայրենի
Ռուսերեն՝ գերազանց
Ֆրանսերեն՝ բառարանով