ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Սերյոժայի Հակոբյան
16.02.2016

Իրավաբ. գիտ. թեկ., ամբիոնի վարիչի տեղակալ

Հեռ.՝ 010 59 70 13
hakobyanlusine18@aspu.am

Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

Կրթություն
• 2005-2009թ. - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ (գերազանցությամբ):
• 1996-2001թ. - Երևանի Հրաչյա Աճառյան համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ (գերազանցությամբ):

Գիտական աստիճան
2007թ. -Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. Ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային իրավական կարգավորումը
Երևանի պետական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
• 2008թ.-ից մինչ օրս - Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
• 2004թ.-ից մինչ օրս - ՀՀ Սահմանադրական դատարանի գլխավոր մասնագետ:
• 1999-2011թթ. Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան պատվիրակության իրավական փորձագետ,
• 1999թ.-ից մինչ օրս - Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի (ՀԿ) Խորհրդի անդամ:

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա
• Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանություն
• Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունքի տեսական հիմնահարցեր
• Միջազգային մարդասիրական իրավունք
• Եվրոպական միության ինստիտուտների և ընթացակարգերի ուսումնամեթոդական հիմնահարցեր
• Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև համագործակցության իրավական հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• միջազգային ահաբեկչության դեմ իրավական պայքարի հիմնախնդիրներ,
• մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանության իրավական և ինստիտուցիոնալ կառուցակարգեր:

Վերապատրաստումներ
• 2009թ. –Մարդու իրավունքների միջազգային դասընթաց (Հաագա, Լյուվեն, Ստրասբուրգ),
• 2009-2010թ.-Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների Երևանյան դպրոց (ՔԴԵԴ),
• 2010թ. - Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների դպրոցների Հանուն Ժողովրդավարության ամառային համալսարան (Ստրասբուրգ),
• 2013թ.- ՄԱԿ-ի Միջազգային իրավունքի դասընթաց (Հաագա, Նիդեռլանդների Թագավորություն),
• 2013թ. -Միջազգային իրավունքի Հաագայի ակադեմիայի Միջազգային հանրային իրավունքի դասընթաց,
• 2014թ. - ՄԱԿ-ի Միջազգային իրավունքի հանձնաժողովի նստաշրջան, Միջազգային իրավունքի 50-րդ սեմինար (Շվեյցարիայի Համադաշնություն, Ժնև),
• 2014, 2015թթ. - Միջազգային իրավունքի Հաագայի ակադեմիայի Միջազգային մասնավոր իրավունքի դասընթաց:

 Անդամակցություն
• 1999թ. մինչ օրս -Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի (ՀԿ) Խորհրդի անդամ:
• 2009թ. մինչ օրս - Միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի (ՀԿ) անդամ:
• 2013թ. մինչ օրս - Միջազգային իրավունքի Հաագայի ակադեմիայի շրջանավարտների ասոցիացիայի անդամ:

Հրապարակումներ
1. Ժամանակակից միջազգային ահաբեկչության ակունքները և դրա դեմ պայքարի արդյունավետության հիմնախնդիրները: Գրախոս Վ. Հովհաննիսյան: Լիմուշ հրատարկչ.: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան 2014թ.:
2. Ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային իրավական կարգավորման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Մենագրություն: Խմբ. Վ. Հովհաննիսյան: Տիգրան Մեծ հրատարկչ., Երևան 2008թ.:
3.Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ. նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի և դրան կից արձանագրությունների մեկնաբանություն: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը: Երևան 2005թ., Տիգրան Մեծ հրատարակչ.: Լ. Հակոբյան` համահեղինակª Կոնվ. հոդվ. 2, էջերª 9-44, հոդվ. 5, էջերª 69-193, հոդվ. 8, էջերª 242-287: Հեղինակª հոդվ. 34, էջերª 438-465:
4.Միջազգային հանրային իրավունք և միջազգային մասնավոր իրավունք: Ուսումնաօժանդակ նյութեր: Միջազգային մասնավոր իրավունք բաժնի հեղինակ Լ. Հակոբյան: Մասնագիտական խմբագիր` Լ. Հակոբյան: Տիգրան Մեծ հրատարկչ., Երևան 2008թ.:
5. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը և ահաբեկչության դեմ պայքարը // Միջազգային իրավունքը և դրա իմպլեմենտացիայի մի քանի հիմնախնդիրները ՀՀ պրակտիկայում: Հոդվածների ժողովածու: Էջեր 30-48: Երևան 2008թ., Տիգրան Մեծ հրատ.:
6. Ահաբեկչության կանխման վերաբերյալ միջազգային իրավական փաստաթղթեր: Ժողովածու: Երևան 2005թ., Նժար հրատարակչ.:

7. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան: Վճիռների ընտրանի (1978-2000թթ.): Երևան 2002թ., Տիգրան Մեծ հրատարակչ.: Համահեղինակ:
8.Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր: Փաստաթղթերի ժողովածու: Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն: Գիրք Ա, 471 էջ, Գիրք Բ, 409 էջ: Երևան 2001թ., Տիգրան Մեծ հրատարակչ.: Համահեղինակ:

Լեզուներ
• անգլերեն
• ռուսերեն