ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աննա Պետրոսի Հարությունյան
22.03.2023

Երաժշտության մանկավարժության ամբիոնի վարիչի պ/կ, արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ

harutyunyananna33@aspu.am

Արվ. գիտ. թեկ., դոցենտ/ Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
2004-2009 – Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի հայցորդ:

1987-1992- Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսանող

Գիտական աստիճան
Արվեստագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն` «Պոլիֆոնիկ գրելաոճի առանձնահատկությունները 20-րդ դարի 2-րդ կեսի հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններում», մասնագիտությունը` ԺԷ.00.02. երաժշտական արվեստ:

Աշխատանքային փորձ
2003-ից առ այսօր Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի Երաժշտության տեսության և նրա դասավնդման մեթոդիկայի /ներկայումս՝ Երաժշտության մանկավարժության/ ամբիոնի դասախոս, 2012թ.-ից՝ դոցենտ:
2004- առ այսօր–Սայաթ-Նովայի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոցի երաժշտատեսական և երաժշտապատմական առարկաների դասատու: 1993- 2013թթ.- Ալ. Սպենդիարյանի անվան թիվ 1 մասնագիտացված երաժշտական դպրոցի երաժշտատեսական և երաժշտապատմական առարկաների դասատու:

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Սոլֆեջիո, Հարմոնիա, Պոլիֆոնիա, Երաժշտական ստեղծագործության վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Բնական գիտություններ, Երաժշտագիտություն, Երաժշտատեսական և երաժշտապատմական առարկաներ, Պոլիֆոնիկ բազմաձայնություն

Հրապարակումներ
1. Սոլֆեջիո - Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2010թ.
2. Հայկական մոնոդիայի լադային բնությունը - Խ. Աբովյանի 200-ամյակին նվիրված ՀՊՄՀ-ի հերթական 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հատոր 2-րդ, Երևան 2010թ. (118-120)
3. Ալ. Հարությունյանի - Պոլիֆոնիկ սոնատը, Մշակույթների երկխոսություն. Համաշխարհային մշակույթը և Հայաստանը: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Գյումրի- 2010
4. Առնո Բաբաջանյան. «Պոլիֆոնիկ սոնատ» - «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2011թ., Գիրք 4 (49), էջեր 207 -211
5. Լսողական վերլուծության դերը սոլֆեջիոյի դասընթացում, «Մանկավարժական միտք» հանդես, 2011թ., Գիրք 3- 4, էջեր 197- 201
6. Սոլֆեջիո - Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2012թ.
7. Սոլֆեջիո: Աշխատանքային տետր: II դասարան, Լիմուշ հրատարակչություն Երևան, 2013
8. Սոլֆեջիո: Աշխատանքային տետր: I դասարան Լիմուշ հրատարակչություն Երևան, 2013
9. Սոլֆեջիո: Աշխատանքային տետր: III դասարան Լիմուշ հրատարակչություն Երևան, 2013
10. Հ.Չեքիջյանը և Ֆրանսիան, Գիտական նստաշրջան` նվիրված Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին (26-27 սեպտեմբերի, 2014), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
11. Г.Чеботарян. Полифонический альбом (Ознакомление учащихся с полифоническими формами). Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию музыкально-педагогического образования в г. Казани. Казань, 2015.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-3096-4954 

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն