ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Աշոտ Հրայրի Հարությունյան
18.02.2016

Դոցենտ

harutyunyanashot34@aspu.am

Մանկավարժության դոցենտ, Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

1977 – 1982 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի ֆիզիկայի և ընդհանուր տեխնիկական առարկաների ֆակուլտետ 

Աշխատանքային փորձ

1987 թ.-ից առ այսօր` Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանում որպես դասախոս 
1982-1987թթ. Սևանի շրջանի Զովաբեր գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ֆիզիկայի և աշխատանքի ուսուցման ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ «Տեխնոլոգիական պրակտիկում», «Նյութերի գեղարվեստական մշակում», «Աշխա¬տանքի պաշտպանություն», «Մասնագիտական կողմնորոշում»:
Մագիստրատուրա՝ «Արդյունաբերական անվտանգություն և աշխատանքի պաշտպանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Փայտամշակման և մետաղամշակման ժամանակակից հաստոցներ, տեխնիկական սարքավորումներ, ՏՀՏ ոլորտ

Վերապատրաստումներ «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագիր

Հրապարակումներ
•«Տեխնոլոգիա» (Գործնական աշխատանքներ), 5-7 դասարաններ, (տղաների և աղջիկների տարբերակ): Ուսուցչի ձեռնարկ: «ԱՍՏՂԻԿ ԳՐԱՏՈւՆ» հրատարակչություն, 2011թ.:
• Տեխնոլոգիա – 1 (աշխատանքային տետր), դասագիրք հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարանի համար:
• Տեխնոլոգիա –2, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի երկրորդ դասարանի համար:
• Տեխնոլոգիա – 3, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի երրորդ դասարանի համար:
• Տեխնոլոգիա – 4, դասագիրք հանրակրթական դպրոցի չորորդ դասարանի համար:
• Տեխնոլոգիա: Հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք:
• Տեխնոլոգիա: Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք:
• Տեխնոլոգիա: Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագիրք:
• Տեխնոլոգիա (ուսուցչի ձեռնարկ), 1-4 դասարաններ:
• Տեխնոլոգիա (ուսուցչի ձեռնարկ), 5-7 դասարաններ:
• Բ.Ա. Խոդերյան, Ա.Հ. Հարությունյան, Գ.Ա. Տաբիրյան, Տ.Վ. Երզնկյան «Փայտանյութի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները» թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները, ՀՊՄՀ-ի Գիտական տեղեկագիր N2(19), Մանկավարժ հրատ., - Երևան, - 2013.: Էջ72-76:
• Բ. Խոդերյան , Մ.Աղաջանյան, Ա.Հարությունյան Տեխնոլոգիայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերը, Մանկավարժական միտք, 2017, 1–2 ,,Զանգակ,, էջ 240–244.
• Խոդերյան Բ., Հարությունյան Ա. Տեխնիկական ստեղծագործություն և արդյունաբերական դիզայն, լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց, ՀՀ ԿԳՆ: Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ. Եր. Մանկավարժ հրատ., 2020 , 27 էջ։
• Խոդերյան Բ., Հարությունյան Ա., Աղաջանյան Մ. Լաբորատոր աշխատանքների ուղեցույց «Փայտամշակման տեխնոլոգիա»,բաժնի, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–Եր։ Մանկավարժ հրատ. 2021.–36 էջ։
•Khoderyan B.A., Harutyunyan A.H. The study of wood elasticity as a factor in the development of technical knowledge of students // XVIII International Scientific and Practical Conference "Methodology of Modern Scientific Research" Kharkiv, Ukraine2022p5

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0460-3952

Պարգևներ
«Մանկավարժական Համալսարան – 80 ամյակ» հուշամեդալ, Պատվոգիր (ՀՊՄՀ 85-ամյակի առթիվ), «Մանկավարժական Համալսարան – 90 ամյակ» մեդալ

Լեզուներ  ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)