ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հասմիկ Հենրիկի Փալանդուզյան
05.09.2016

Դասախոս

palanduzyanhasmik24@aspu.am

Դասախոս/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2005-2010թթ.- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դիսերտանտ
2000-2005թթ.- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մանկավարժ-հոգեբանի, ռազմական հոգեբանի որակավորում:

Գիտական աստճան
Զինվորական ծառայությանը սոցիալ-հոգեբանական պատրաստության առանձնահատկությունները նախազորակոչային տարիքում թեմայով ԺԹ.00.03 Սոցիալական հոգեբանություն /միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբային գործունեություն/ /նախապաշտպանություն/

Աշխատանքային փորձ
2005թ-ից մինչ այժմ- Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Հոգեբանության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Ընդհանուր հոգեբանություն, Ընտանեկան կյանքի և սոցիալական հոգեբանություն, Անձի հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռազմական հոգեբանության ոլորտում տեսական հիմքերի, ժամկետային զինծառայողների անհատական առանձնահատկությունների, միջանձնային հարաբերությունների, կարգապահական նորմերի խախտումների հոգեբանական պատճառների, զինվորական ծառայության նկատմամբ դիրքորոշումների, ադապտացիայի դժվարությունների ուսումնասիրություն և հաղթահարման ուղիների մշակում:

Հրապարակումներ
1. Փալանդուզյան Հ.Հ. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության ռազմամասնագիտական կողմնորոշման հիմնական պրոբլեմները Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները 4-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2013, էջ 143-145:
2. Փալանդուզյան Հ.Հ. Պատանիների ռազնահայրենասիրական դաստիարակության հոգեբանական առումները` որպես ՀՀ պաշտպանական բարեփոխումների գերակա խնդիր Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2011, էջ 176-178:

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն