ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«Հատուկ կրթության հայկական ամսագիր» Nº5(1)
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
01.09.2022
«Հատուկ կրթության հայկական ամսագիր» Nº5(1)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
29.09.2023
Հայագիտական հանդես Nº(Հավելված)
Պարբերականի շապիկ
03.05.2023
Գիտական տեղեկագիր Nº1(44)
Պարբերականի շապիկ
30.11.2023
Պաշտոնաթերթ Nº16 (1114)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ