ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«Հատուկ կրթության հայկական ամսագիր» Nº5(1)
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
31.03.2023
«Հատուկ կրթության հայկական ամսագիր» Nº4(1)
Պարբերականի շապիկ
01.09.2022
«Հատուկ կրթության հայկական ամսագիր» Nº5(1)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
11.11.2023
Հայագիտական հանդես Nº3(62)
Պարբերականի շապիկ
03.05.2023
Գիտական տեղեկագիր Nº1(44)
Պարբերականի շապիկ
01.09.2022
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» Nº21(1)
Պարբերականի շապիկ
03.06.2024
Պաշտոնաթերթ Nº(1126)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ