ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«Հատուկ կրթության հայկական ամսագիր» Nº5(1)
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
23.03.2023
Ռուսաց լեզուն Հայաստանում Nº1(114)
Պարբերականի շապիկ
15.03.2023
Հայագիտական հանդես Nº1(60)
Պարբերականի շապիկ
09.03.2023
Ռուսաց լեզուն Հայաստանում Nº6(109)
Պարբերականի շապիկ
09.03.2023
Ռուսաց լեզուն Հայաստանում Nº5(108)
Պարբերականի շապիկ
09.03.2023
Ռուսաց լեզուն Հայաստանում Nº4(107)
Պարբերականի շապիկ
09.03.2023
Ռուսաց լեզուն Հայաստանում Nº3(106)

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
22.12.2022
Հայագիտական հանդես Nº5 (59)
Պարբերականի շապիկ
24.01.2022
Գիտական տեղեկագիր Nº1(42)
Պարբերականի շապիկ
09.02.2023
Պաշտոնաթերթ Nº2 (1100)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ