ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հատուկ մանկավարժություն եւ վերականգնողական հոգեբանություն Nº1
Դիտել այս համարըpdf

Վերջին համարները

Պարբերականի շապիկ
04.12.2018
Իմաստություն Nº2(11)
Պարբերականի շապիկ
28.06.2018
Լեզվաաշխարհագրություն՝ հայրենիքը ուսանողի աչքերով Nº1
Պարբերականի շապիկ
21.03.2018
Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները Nº4
Պարբերականի շապիկ
02.06.2017
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(3)
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Հատուկ մանկավարժություն եւ վերականգնողական հոգեբանություն Nº1
Պարբերականի շապիկ
25.11.2015
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Nº2

Բոլոր պարբերականները

Պարբերականի շապիկ
07.10.2021
Հայագիտական հանդես Nº2 (51)
Պարբերականի շապիկ
30.12.2020
Գիտական տեղեկագիր Nº1-2(37-38)
Պարբերականի շապիկ
22.10.2021
Պաշտոնաթերթ Nº12 (1076)
Պարբերականի շապիկ
01.07.2016
«Պատմություն եւ հասարակագիտություն» Nº1(2)

Նորություններ