ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկ Գեղամի Ղազարյան
22.02.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ghazaryanhayk43@aspu.am

Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Գիտական աստիճան 

Ֆիզ-մաթ. գիտ. թեկն., «Ածանցյալների և դիֆերենցիալ օպերատորների համեմատություններ և դրանց կիրառությունները դիֆերենցիալ հավասարումներում»,1970, Մոսկվայի Վ.Ա. Ստեկլովի անվ. Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Ֆիզ-մաթ. գիտ. դոկտոր 1981, նույն խորհրդում

Աշխատանքային փորձ
2016 – 1963

Կարդացվող դասընթաց
Մագիստրատուրա
• Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
• Մաթեմատիկայի պատմության դրվագներ

Գիտ.հետ. շրջանակը՝ Դիֆերենցիալ հավասարումներ, շատ փոփոխականների ֆունկցիաների տեսություն, ֆունկցիոնալ անալիզ

Վերապատրաստումներ Բազմակի վերապատրաստումներ
Մոսկվայում և մեկ անգամ Անգլիայում

Հրապարակումներ վերջին 5 տարիներում՝ 13 գիտ. հոդվածներ և զեկուցումներ և մեկ ձեռնարկ «Թվերի խորհրդավոր ու հետաքրքրաշարժ աշխարհը»

1. H.G. Ghazaryan, V.N. Margaryan, On Weighted Hyperbolic Polynomials. Journal of Contemporary Mathematical Analysis. Vol.49, No. 5, pp. 207 – 217, 2014.
2. H.G. Ghazaryan, V.N. Margaryan. Linear Differential Equations with Constant Powers. Armenian Math. Union, Annual Session 2015, 35 – 36, Yerevan, 2015.
3. H.G. Ghazaryan, V.N. Margaryan. On behaviour at infinity of almost hypoelliptic polynomials. International conferens “Functional spaces and theory of approximation” didicated to … 2015
4. H.G. Ghazaryan. On Formally Almost Hypoelliptic Polynomials of Constant Power. Journal of Contemporary Mathematical Analysis, vol.50, no.6, pp. 259 – 268, 2015.
5. V.N. Margaryan, H.G. Ghazaryan. On Cauchy’s problem in the multianisotropic Jevre classis for hyperbolig equations”. Journal of Contemporary Mathematical Analysis. Vol.50, No. 3, pp. 36 – 46, 2015.

Պարգևներ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության, ԵՊՀ – ի և Սլավոնական համալսարանի ոսկե մեդալներ

Լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն