ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայկանուշ Խաչատուրի Պետրոսյան
05.09.2016

Հեռակա և լրացուցիչ գծով մասնագետ

haykanush.khachaturi.petrosyan@aspu.am

Հեռակա և լրացուցիչ գծով մասնագետ/Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանատ

Կրթություն
2009-2011թթ. -Երևանի Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալասարան /Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն/ /Մագիստրատուրա/
1998-2002թթ.-Երևանի Պետական Համալսարանի Ռոմանագերմանական Բանասիրական ֆակուլտետ՝ <<Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն>> մասնագիտությամբ: /բակալավրիատ/

Աշխատանքային փորձ
2009-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանատում Հեռակա և լրացուցիչ կրթության գծով մասնագետ:
2003-2004թթ.- Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում որպես քարտուղար մեքենագրուհի և Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության դեկանատի գործավար:
2002-2003թթ- Երևանի Քաղաքապետարանի <<ՏՇԿ>> ԲԲԸ-ի արտադրության գովազդի և արտաքին կապերի առաջատար մասնագետ:
1997-2002թթ- Երևանի Քաղաքապետարանի <<ՏՇԿ>> ՓԲԸ-ում որպես ապրանքների սպառման բաժնի ավագ մասնագետ:

Վերապատրաստում
1999-2002թթ.-Իսպաներենի՝ որպես 2-րդ մասնագիտական օտար լեզվի լիարժեք դասընթաց, Երևանի Պետական Համալսարանի Ռոմանագերմանական Բանասիրության ֆակուլտետում:

Լեզուներ՝ Ռուսերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն: