ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նուշիկ Ստեփանի Հայրապետյան
26.02.2016

Դասախոս

hayrapetyannushik47@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1991-1996թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, որակավորումը` բանասեր, ուսուցիչ, թարգմանիչ

1979-1989թթ. Երևանի N114 միջնակարգ անգլիական թեքումով դպրոց

Աշխատանքային փորձ
1996թ. - առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Անգլերենի բանավոր և գրավոր խոսք» մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում «Գործնական քերականություն», «Երկրորդ օտար լեզու /անգլերեն/»
Գիտական հետքրքրությունների շրջանակը՝ լեզվաբանական տիպաբանություն, մեթոդաբանություն, թարգմանաբանություն, քերականություն:

Վերապատրաստումներ
2007թ. հունիս, Մաքմիլան Արմենիա, Օքսֆորդի ուսուցիչների ակադեմիայի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց
2007թ. սեպտեմբեր, Մաքմիլան Արմենիա, «Move Ahead» և «Straightforward» դասագրքերի շնորհանդես և վերապատրաստում
2011թ. փետրվար Մանմար «Օտար լեզվի ուսուցման նոր մեթոդները Հայաստանում» վերապատրաստման դասընթաց
2011թ. ապրիլ Մանմար «Օտար լեզվի ուսուցման նոր հնարավորություններ Քեմբրիջ համալսարանական հրատարակչության հետ» վերապատրաստման դասընթաց
2014 թ. մայիս Մանմար, «Բազմամակարդակ դասերի կազմակերպման ներառական գործառույթներ» և «Խոսակցական մարտավարությունների և կապակցված խոսքի դասավանդում» վերապատրաստման դասընթաց
2014թ. օգոստոս- IELTS

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5407-7773 

Լեզուներ՝ հայերեն՝ մայրենի, ռուսերեն, անգլերեն՝ ազատ, իսպաներեն՝ բառարանով