ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարեն Արամի Հայրյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր

hayryankaren35@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր/ Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
Վ. Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971 առ այսօրԽ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ), դասախոս

1990 Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

2000 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

2006 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

2008 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ

2009 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

2010 պրոֆեսոր մանակավարժություն մասնագիտությամբ

2013 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ օտար լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր


Կարդացվող դասընթացներ

ՕԼԴ տեսություն և միջմշակութային հաղորդակցություն
Օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Հրապարակումներ
շուրջ 40 հրապարակումներ

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն