ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀՀ պետական կրթական մրցանակ 2019՝ ՏՏ ոլորտի համար
14.03.2019

ՏՏ ոլորտում ՀՀ պետական կրթական մրցանակի 2019թ. դիմումների ընդունման ժամկետը հանձնաժողովի կողմից սահմանվել է մինչև 2019թ. ապրիլի 2-ը:
Պարգևի հավակնորդները մինչև 2019 թ. ապրիլի 1 ը բուհի ղեկավարությանը պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

• Դիմում (օրինակը՝ այստեղ)
• լուսանկար,
• անձնագրի պատճե,
• առաջադիմության մասին տեղեկանք,
• սոցիալական քարտի պատճե,
• ինքնակենսագրություն,
• ուսումնական հաստատության ֆակուլտետի դեկանի կամ ամբիոնի վարիչի` ուսանողների համար, կողմից տրված երաշխավորագրեր (առկայության դեպքում),
• հրատարակված աշխատանքների, հոդվածների ցուցակ (առկայության դեպքում),
• տվյալ բնագավառում հավակնորդի նվաճումները հավաստիացնող այլ փաստաթղթեր (առկայության դեպքում):

 

Նորություններ