ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հովհաննես Մանվելի Սարգսյան
05.02.2016

Մասնագետ

sargsyanhovhannes-1@aspu.am

Դեկանատի մասնագետ /Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատ/

Կրթություն
2017-2021 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրատուրա, որակավորում՝ «Մասնագիտական մանկավարժություն «Հայոց լեզու և գրականություն»»:
2008-2017թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի բակալավր:
1998-2008թթ.՝ Երևանի թիվ 195 միջնակարգ դպրոց:

Աշխատանքային փորձ
2019թ. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատի մասնագետ:
2016-2017թթ.՝ ՀՀ Ոստիկանության ՊՊԳՎ կենտրոնական պահպանության բաժնի հրաձիգ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ հին և միջնադարյան գրականություն, մասնագիտական ոլորտի նորություններ:

Հրապարակումներ

1․ Խաչատուր Աբովյանը և ժամանակակից մանկավարժական պահանջները – Ժամանակակից մանկավարժություն և հոգեբանություն. խնդիրներ և հեռանկարներ, Ուսանողական գիտամեթոդական չորրորդ միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, ՌԴ, Տվեր, 2021(ռուսերեն):
2․ Ալիշանը Խորենացու մասին – Ղևոնդ Ալիշանը հանրագիտակ (Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյա հոբելյանին), Երևան, 2020:
3. Ներսես Շնորհալու հանելուկների գրական և ճանաչողական արժեքը - Հայագիտական հանդես, 2(46), Հավելված, Երևան, 2020:
4. Արվեստագետի երկվությունը` իբրեվ հոգեբանական քննության ձև (Վահան Թեքեյան, Զարեհ Խրախունի) – Հայագիտական հանդես, 2(44), Հավելված, Երևան, 2019:
5. «Վրեժ» (պատմվածք) - «Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պաշտոնաթերթ», Երևան, 2017 /2/:                                                                    

Մասնակցություն

2019թ. «Հովսեփ Օրբելին և «Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագիրը» համահայկական գիտաժողով՝ ելույթ:
2018թ. ՀՊՄՀ-ի կազմակերպած համահամալսարանական օլիմպիադա՝ «Ամենաազնիվ քարոզ»:
2018թ. ՀՊՄՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի կազմակերպած ուսանողական գիտական նստաշրջան՝ «Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» աշխատության ուսուցումը ավագ դպրոցում » (զեկույց):

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն: