ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էդգար Գագիկի Հովհաննիսյան
10.02.2016

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հեռ.՝ 59 70 10  
hovhannisyanedgar16@aspu.am

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հայոց պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա 2004-2007:
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին 1999-2004 (գերազանցության դիպլոմ):

Գիտական կոչում և աստիճան
• Պատմական գիտությունների թեկնածու, 2007, հունիս (վկայական) Ատենախոսության թեման` «Ազգային-պահպանողական հոսանքը հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում 19-րդ դարի 2-րդ կեսին»:
• Դոցենտի գիտական աստիճան, 2011, դեկտեմբեր (դիպլոմ):

Աշխատանք
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան, 2015թ. հունվարից մինչև օրս:
• Երևանի պետական համալսարան, սփյուռքագիտության ամբիոն, դասախոս, 2013թ. սեպտեմբերից մինչև օրս:
• Հայաստանի ազգային արխիվ, տնօրենի տեղակալ, 2009 հոկտեմբերից 2015 հունվար:
• ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, Հայրենադարձության բաժնի պետ, 2008դեկտեմբեր-2009 հոկտեմբեր:
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, ռեկտորի օգնական, 2008 հոկտեմբերից /2009 թվականից հասարակական կարգով/:
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հայոց պատմության ամբիոն, դասախոս, 2007 սեպտեմբերից մինչև օրս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ-Հայկական սփյուռքի պատմություն
Մագիստրատուրա-Հայկական հոգևոր-կրոնական կառույցները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկակական սփյուռքի պատմություն, սփյուռքագիտություն, Հայոց եկեղեցու պատմություն, Հայոց պատմություն. 19-20-րդ դարեր, հասարակական-քաղաքական գաղափարախոսությունների պատմություն:

Վերապատրաստումներ/Ոչ ֆորմալ կրթություն
• Դասավանդման կատարելագործման տարածաշրջանային սեմինար, Բարձրագույն կրթության աջակցության ծրագիր, 1-15 օգոստոսի 2012, 6-13 հունվար 2013, 1-14 օգոստոս, 2013թ., Քիշնև, Մոլդավա:
• Միջազգային այցելու լիդերության ծրագիր, 4-14 նոյեմբերի 2012, Վաշինգտոն, ԱՄՆ
• Քաղաքագիտական դասընթացների մոսկովյան դպրոց, 6-16 հունիս, 17-23 հուլիս 2011, Մոսկավա, ՌԴ, (դիպլոմ):
• Ուսումնական դասընթաց քաղաքական կուսակցությունների համար, 8-17 հոկտեմբեր 2006, Պրագա, Չեխիայի Հանրապետություն (դիպլոմ):

Անդամակցություն
• ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի անդամ:
• ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտական խորհուրդ
• «Հայաստանի պատմաբանների ընկերակցություն» հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ:


Հիմնական հրատարակություններ
• Հակոբ Սառիկյան, Հիշողություններ 1878-1924, Երևան, 2015, հրատարակության է պատրաստվել Է.Հովհաննիսյանի կողմից:
• Ամերիկյան վկայություն Արևելյան Հայաստանում թուրքերի իրականացրած ցեղասպանական գործողությունից 1920 թվականին, Պատմություն և հասարակագիտություն, Տարեգիրք, համար 1, Երևան, 2015, էջ 112-121:
• Նոր ջանքեր Եվրոպայում հայագիտության զարգացման ուղղությամբ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի և Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի անվան կաթոլիկ համալսարանի համգործակցությունը հայագիտության ոլորոտում, «Անցյալի պահպանություն հանուն ապագայի» հայկական գրադարանների միջազգային չորրորդ համաժողովի նյութեր, հրատարակվել է էլեկտրոնային տարբերակով:
• Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացումը 2008-2016 թվականներին, 21-րդ Դար տեղեկատվական վերլուծական հանդես, Երևան, 2016, թիվ 6 (70), էջ 25-42:
• Էջմիածին-Անթիլիաս հարաբերությունները 1988-1990 թվականներին, Հայագիտության հարցեր, Երևան, 2016, թիվ 3 (9), էջ 73-96:
• Սփյուռքը և դրա քաղաքակրթական դերակատարությունը, Հայկական քաղաքակրթության ուսումնասիրման արդի հիմնախնդիրները, Գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան, 2016, էջ 25-27:
• Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների արտացուլումը ՀՀ պետաիրավական հիմնական փաստաթղթերում, Պատմություն և հասարակագիտություն, Տարեգիրք, համար 3, Երևան, 2017, էջ 24-38:
• Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2017, համահեղինակ:
• Գրիգոր Գովրիկյանի ավանդը Տրանսիլվանիայի հայության պատմության ուսումնասիրման մեջ, «Կղզյակ որ մեզ ետուր արև» Մխիթարյանների միաբանության հիմնադրման 300 ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2017, էջ 12-26, համահեղինակ:
• Հակոբ քահանա Սառիկյան, Ութ ամիս Մեծ պատերազմի արևմտյան ռազմավայրերում (Հուշեր), Ս.Էջմիածին, 2018, հրատարակության է պատրաստվել Է.Հովհաննիսյանի կողմից:
• Երևանը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, «Ազգ, պետություն, հայրենիք, պետականության գաղափարը» երրորդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 67-87:
• Բարեգործությունը և բարեգործական կազմակերպությունների գործունեությունը Երևանում 19-րդ դարի վերջերին-20-րդ դարի սկզբներին, Երևան 5, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 163-179:
• Երևանի պատմություն, Երևան, 2018, համահեղինակ, էջ 157-200:
• Հակոբ քահանա Սառիկյանի տեղեկությունները Լեհաստանի և լեհերի մասին իր «Ութ աﬕս Մեծ պատերազﬕ արևմտյան ռազմավայրերում հուշագրության ﬔջ», Լեհ-հայկական տարեգիրք. պատմություն, իրավունք, քաղաքագիտություն, Վարշավա, 2018, էջ 28-33:
• Հայկական կոտորածները Աբդուլ Համիդի կառավարման տարիներին. Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության առաջին փուլը, Հայերի ողբերգությունը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, Բուդապեշտ, 2018, էջ 45-49 (հունգարերեն).
• Հակոբ քահանա Սառիկյանի հուշերը առաջին համաշխարհային պատերազմին հայերի մասնակցության վեաբերյալ, Հայկական զինուժը առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Երևան, 2019, էջ 27-45:
• Խորհրդային Հայաստանը Էջմիածին-Անթիլիաս հարաբերությունների համատեքստում 1920-1940-ական թվականներին, Խորհրդային Հայաստանը 1920-1930-ական թթ., գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020,էջ 74-98:
• Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության կիրակնօրյա դպրոցների հիմնումը եվ նրանց դերը հայապահպանության գործում, Պատմություն և Մշակույթ, հայագիտական հանդես, թիվ 1, 2020, էջ 216-225:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-2190-1011

Պարգևներ
• 2005թ. պարգևատրվել է ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրով` պետական երիտասարդական քաղաքականության իրականացման գործում ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության համար (22.10.2005):
• 2007թ. պարգևատրվել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ոսկե հուշամեդալով:
• 2008թ. Հայոց բանակի 15-ամյակ կապակցությամբ պարգևատրվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության Գարեգին Նժդեհ մեդալով:
• ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Վազգեն Սարգսյան» հուշամեդալ, 2019

Լեզուների իմացությունը
• անգլերեն
• ռուսերեն