ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Էդգար Գագիկի Հովհաննիսյան
10.02.2016

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հեռ.՝ 59 70 10  
hovhannisyanedgar16@aspu.am

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթություն
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հայոց պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա 2004-2007:
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին 1999-2004 (գերազանցության դիպլոմ):

Գիտական կոչում և աստիճան
• Պատմական գիտությունների թեկնածու, 2007, հունիս (վկայական) Ատենախոսության թեման` «Ազգային-պահպանողական հոսանքը հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում 19-րդ դարի 2-րդ կեսին»:
• Դոցենտի գիտական աստիճան, 2011, դեկտեմբեր (դիպլոմ):

Աշխատանք
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, 2015թ. հունվարից մինչև օրս:
• Երևանի պետական համալսարան, սփյուռքագիտության ամբիոն, դասախոս, 2013թ. սեպտեմբերից մինչև օրս:
• Հայաստանի ազգային արխիվ, տնօրենի տեղակալ, 2009 հոկտեմբերից 2015 հունվար:
• ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, Հայրենադարձության բաժնի պետ, 2008դեկտեմբեր-2009 հոկտեմբեր:
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, ռեկտորի օգնական, 2008 հոկտեմբերից /2009 թվականից հասարակական կարգով/:
• Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հայոց պատմության ամբիոն, դասախոս, 2007 սեպտեմբերից մինչև օրս:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ-Հայկական սփյուռքի պատմություն:
Մագիստրատուրա-Հայաստան-Սփյուռք արդի հարաբերությունները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկակական սփյուռքի պատմություն, սփյուռքագիտություն, Հայոց պատմություն. 19-20-րդ դարեր, հասարակական-քաղաքական գաղափարախոսությունների պատմություն:

Վերապատրաստումներ/Ոչ ֆորմալ կրթություն
• Դասավանդման կատարելագործման տարածաշրջանային սեմինար, Բարձրագույն կրթության աջակցության ծրագիր, կազմակերպիչ` Բաց հասարակության ինստիտուտ, 1-15 օգոստոսի 2012, 6-13 հունվար 2013, 1-14 օգոստոս, 2013թ., Քիշնև, Մոլդավա:
• Միջազգային այցելու լիդերության ծրագիր, 4-14 նոյեմբերի 2012, Վաշինգտոն, ԱՄՆ: Կազմակերպիչ՝ ԱՄՆ պետ. Դեպարտամենտ:
• Քաղաքագիտական դասընթացների մոսկովյան դպրոց, 6-16 հունիս, 17-23 հուլիս 2011, Մոսկավա, ՌԴ, (դիպլոմ):
• Ուսումնական դասընթաց քաղաքական կուսակցությունների համար, կազմակերպիչ` Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտ (NDI) , 8-17 հոկտեմբեր 2006, Պրագա, Չեխիայի Հանրապետություն (դիպլոմ):

Անդամակցություն
• ՀՊՄՀ գիտական խորհրդի անդամ:
• «Հայաստանի պատմաբանների ընկերակցություն» հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ:

Հրատարակություններ
1. Հայոց պատմություն բուհական դասագիրք, Երևան, 2009, համահեղինակ
2. Սփյուռքի պատմության դասավանդման մեթոդիկա, Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, պրակ 1-ին, Երևան, 2010, 313-315
3. Մարկոս Աղաբեկյանի ազգային-պահպանողական հայացքները¸ Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2010
4. Հայ ազգայնական միտքը և խառնամուսնության խնդիրը, «Հայ ինքնության որակների պահպանումը խառնամուսնություններում» գիտագործնական համաժողով, զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2010, 60-66:
5. Հայկական գործերի կոմիսարիատի գաղթականության և սոցիալական ապահովության բաժնի գործունեությունից, Հայ գաղթականությունը և Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 1918-1985թթ., Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան 2011, 64-69:
6. Արցախյան շարժումը և սփյուռքը 1988-1990թթ., «Ազգ, պետություն, հայրենիք, պետականության գաղափարը» երիտասարդ գիտանականների միջազզգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան 2012, 109-111:
7. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդագրական պատկերը 18-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 19-րդ դարի 1-ին կեսը /Գրականության տեսություն/: Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2012, համար 1-2 (119-120), էջ. 218-226:
8. Սփյուռքահայ համայնքների և օտարերկրյա լրատվամիջոցների դիրքորոշումը ղարաբաղյան շարժման նկատմամբ (1988), /փաստաթղթերի հավաքածու/: Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2013, համար 1 (121), էջ. 126-152:
9. Երկու փաստաթուղթ Հայաստան-Սփյուռք քաղաքական հարաբերությունների սկզբնավորման վերաբերյալ: Սփյուռքագիտություն, տարեգիրք, Երևան, 2013թ., էջ 76-97:
10. Մարտնչող անաստվածների գործունեությունը Խարհրդային Հայաստանում 1920-1930-ական թթ., «Էջմիածին» պաշտոնական ամսագիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Էջմիածին, 2014թ., հունվար, 100-107:
11. Մի խումբ մտավորականների պատվիրակության այցը Լեռնային Ղարաբաղ 1988 թվականին, Բանբեր Հայաստանի արխիվների, Երևան, 2014, համար 122, էջ. 358-373:
12. Հակոբ Սառիկյան, Հիշողություններ 1878-1924, Երևան, 2015:
13. Ամերիկյան վկայություն Արևելյան Հայաստանում թուրքերի իրականացրած ցեղասպանական գործողությունից 1920 թվականին, Պատմություն և հասարակագիտություն, Տարեգիրք, համար 1, Երևան, 2015, էջ 112-121:

Պարգևներ
• 2005թ. պարգևատրվել է ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրով` պետական երիտասարդական քաղաքականության իրականացման գործում ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության համար (22.10.2005):
• 2007թ. պարգևատրվել է Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ոսկե հուշամեդալով:
• 2008թ. Հայոց բանակի 15-ամյակ կապակցությամբ պարգևատրվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության Գարեգին Նժդեհ մեդալով:

Լեզուների իմացությունը
• անգլերեն
• ռուսերեն