ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հռիփսիմե Փայլակի Հովհաննիսյան
18.02.2016

Ուսումնական վարպետ

hripsimeh.hovhannisian@mail.ru

Ուսումնական վարպետ/Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն

Կրթություն

1996-1999 թթ.` Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Ինդուստրիալ մանկավարժական ֆակուլտետ, աշխատանքի ուսուցում մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ  2002 թ-ից. առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Տեխնոլոգիական կրթության» ամբիոնում որպես ուսումնական վարպետ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը  Ժողովրդական գեղարվեստական արհեստներ, հագուստի մոդելավորում, ձեռագործություն, համակարգչային ծրագրեր:

Հրապարակումներ
1. Բ. Խոդերյան, Ա. Հովհաննիսյան, Հ. Հովհաննիսյան Սովորողների տեխնիկական մտածողու¬թյան և տարածական պատկերացման զարգացման գործոնները / «Տեխնոլոգիա» կրթական ոլորտի հիմնախնդիրները, գիտաժողովի գիտական զեկույցների ժողովածու (Երևան, 25-26 նոյեմբերի, 2014 թ.).-Եր.: ՀՊՄՀ, 2015.- էջ 57-67:

Լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)