ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Օնիկի Հովհաննիսյան
26.02.2016

Դասախոս

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2007-2012թթ.՝ Հայցորդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Օտար լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն: Երևան, Հայաստան
Ատենախոսության թեման «Բառապաշարի փոխներթափանցման գործառական նշանակությունը գերմաներենի՝ որպես 2-րդ օտար լեզվի դասավանդման ընթացքում»:
1991-1996թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետ, գերմանական բաժին, Երևան, Հայաստան
1980-1990թթ.՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, N 1միջն.դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
2007.09 մինչև օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն
2005.03-2008.03 Երևանի պետական Համալսարան, փիլիսոփայության ու հոգեբանության ֆակուլտետ, կրտսեր գիտաշխատող:
1996.05-2005.05 ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի նախագահություն, արտասահմանյան կապերի բաժին, առաջատար մասնագետ:

ԿԱՐԴԱՑՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Բակալավրիատ, մագիստրատուրա՝ Գերմաներեն լեզվի բանավոր և գրավոր հաղորդակցում

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդաբանական հիմնահարցեր, միջմշակութային հաղորդակցություն, լեզվական փոխներթափանցման հիմնահանցեր

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ
• Գերմանիա, Իլմենաու քաղաքի տեխնիկական համալսարանում լեզվական դասընթացներ` 5.08.1995- 27.08.1995: /հավաստագիր/:
• Գյոթե ինստիտուտի վերապատրաստման դասընթաց ապագա մուլտիպլիկատորների համար, Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան` 2009թ. փետրվար,Երևան /հավաստագիր/:
• Գյոթե ինստիտուտի կողմից կազմակերպված եռօրյա սեմինար` 06.02.2009, 14.02.2009, 21.02.-2009թ. /հավաստագիր/:
• Գյոթե ինստիտուտի կողմից կազմակերպված «Մանկական և երիտասարդական գրականությունը գերմաներենի` իբրև օտար լեզվի դասընթացում» սեմինար` 10.04.2010։ /հավաստագիր/:
• DAAD-ի կողմից կազմակերպված «Խաղային ուսուցումը օտար լեզվի դասընթացում»թեմայով սեմինար` 7.10.2010-11.10.2010, ՀՊՄՀ։ /հավաստագիր/:
• DAAD-ի կողմից կազմակերպված սեմինար` «Գերմաներենը միջազգային և նորարարական» 28.06-01.07.2011, Երևան /հավաստագիր/:
• Գյոթե ինստիտուտի կողմից կազմակերպված `«Արդիական մեթոդները օտար լեզուների համալսարանական ուսուցման գործընթացում», փետրվար 2012թ. Երևան /Սերտիֆիկատ/։
• Գյոթե ինստիտուտի կողմից կազմակերպված սեմինար ՀՀ բուհերի դասախոսների համար, ապրիլ 2012թ., Երևան /հավաստագիր/:
• Գյոթե ինստիտուտի կողմից կազմակերպված սեմինար՝«Գրելու հմտություն» թեմայով հունիս 2013թ., Երևան ,/հավաստագիր/:
• DAAD-ի կողմից կազմակերպված սեմինար՝ «Դասավանդմա վարժանքներ. Գրել սովորեցնելու հնարքներ» թեմայով , 2015թ, Երևան/հավաստագիր/:
• Ավստրիական օրերի շրջանակում Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանին կից ավստրիական «Ֆրանց Վերֆել>> գրադարանում անցկացված Մշակույթ և լեզու թեմայով սեմինար, 2015թ,Երևան, /հավաստագիր/:

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
• «Բանավեճի մեթոդը ուսումնադաստիարակչական գործընթացում»:Կոլեկտիվ մենագրություն:Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2006թ, 52 էջ: Համահեղինակը՝ Հ.Հովհաննիսյան
• «Թարգմանչի «կեղծ բարեկամներ» ու իմաստային պատճենահանումները որպես լեզվական փոխներթափանցման դրսևորումներ»: Հոդված: «Մանկավարժություն» գիտա-մեթոդական վերլուծական ամսագիր, ԹԻՎ 8, 2010թ. էջ՝ 28-37։
• «Լեզվական փոխներթափանցման տեսամեթոդական հիմքերը»: Հոդված: «Մանկավարժություն» գիտա-մեթոդական վերլուծական ամսագիր, Թիվ 4, 2010թ, էջ՝ 25-33։
• «Լեզվական փոխներթափանցման հաղթահարման ուղիները»: Հոդված: «Օտար լեզուները Հայաստանում» ամսագիր
Թիվ 2, 2012թ, էջ՝ 53-64:
• «Լեզվական փոխներթապանցման դրսևորումներն ու դրանց դասակարգումը»: Հոդված: «Մանկավարժական միտք» ամսագիր, թիվ 3-4, 2014թ, էջ՝200-208:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3218-5970 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ՝ հայերեն, ռուսերեն,գերմաներեն /C1 վկայագիր/, անգլերեն