ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Գագիկի Հովսեփյան
25.02.2016

Դասախոս

hovsepyansusanna46@aspu.am

Դասախոս/Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն

Կրթություն
2009-2011թթ.՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան Ֆակուլտետ: Հումանիտար գիտությունների մագիստրատուրա, Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդում, ագլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդում մասնագիտությամբ, 
1995-1999թթ.՝ Հայկական Բաց Համալսարան, Քաղաքագիտություն և Օտար Լեզուների ֆակուլտետ, թարգմանիչ և քաղաքագետ մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2013 թ- մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոնի դասախոս
դասախոս, 
2012 - 2013թթ.՝ Գևորգյան Աստվածաբանական Սեմինարիա, անգլերեն լեզվի դասավանդող,
2012 Ապրիլ -2012 Դեկտեմբեր Extension Program, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, անգլերեն լեզվի դասավանդող,
2011 Սեպտեմբեր – 2012 Ապրիլ English for General Purposes , Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, անգլերեն լեզվի դասավանդող, 
2009 – 2011թթ.՝ “Lingway” դասավանդման և թեստավորման կենտրոն, մենեջեր- թարգմանիչ,
2007 - 2008թթ.՝ “Lingway” դասավանդման և թեստավորման կենտրոն, անգլերեն լեզվի դասավանդող, թարգմանիչ,
2001 – 2005թթ.՝ Բերդի Վարժարան, քաղաք Բերդ, Տավուշի մարզ, անգլերեն լեզվի դասավանդող,
2001 – 2005թթ.՝ #2 Միջնակարգ դպրոց, քաղաք Բերդ, Տավուշի մարզ, անգլերեն լեզվի դասավանդող,
2003թ.՝ Անգլերեն լեզվի դասավանդման դասընթացներ կազմակերպված GTZ գերմանական կազմակերպության կողմից, անգլերեն լեզվի դասավանդող,
2000 – 2001թթ.՝ #110 Միջնակարգ դպրոց, քաղաք Երևան, անգլերեն լեզվի դասավանդող:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Անգլերեն լեզու
Մագիստրատուրա՝ Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

անգլերեն լեզվի ուսուցման մեթոդիկա ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում, Անգլերեն լեզվի ուսուցում որպես երկրոդ օտար լեզու, Հետազոտական աշխատանքներ, Լեզվաբանություն, Ոճաբանություն, Թարգմանություն:

Լեզուներ՝ անգլերեն (սահուն), ռուսերեն (միջին),ֆրանսերեն (միջին), իտալերեն (տարրական մակարդակ)