ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀՊՄՀ-ի 1-ին կուրսեցիների ընդունելության ժամանակացույց
29.08.2018
ՀՊՄՀ-ի 1-ին կուրսեցիների ընդունելության ժամանակացույց

Մանկավարժական համալսարանն այս տարի իր առաջին կուրսեցիներին կդիմավորի սեպտեմբերի 3-ին: Ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների վարիչները, կուրսերի ղեկավարները ,պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչները բուհում առաջին կուրսեցիներին կդիմավորեն հետևյալ ժամանակացույցով՝

Բանասիրական ֆակուլտետ՝ ժամը 09:00-ին՝ 305 լսարան-ընթերցասրահ (հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 13, 3-րդ հարկ),

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ՝ ժամը 09:30-ին` ֆակուլտետի դահլիճ (հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 13, 4-րդ հարկ),

Օտար լեզուների ֆակուլտետ՝ ժամը 09:30-ին՝ 114 լսարան, անգլիական բաժինը՝ 14:00-ին՝ 114 լսարան (հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 13, 1-ին հարկ),

Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ՝ 9:30-ին՝ 405 լսարան (հասցե՝ Տիգրան Մեծի 17, 4-րդ հարկ),

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ՝ 12:00-ին՝ բուհի Գրադարանի հումանիտար ընթերցասրահ (հասցե՝ ՀՊՄՀ-ի գլխավոր մասնաշենք, 2-րդ հարկ),

Կենսաբանության, քիմայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ`ժամը 10:00-ին՝ 603 լսարան (հասցե՝ ՀՊՄՀ-ի գլխավոր մասնաշենք, 6-րդ հարկ),

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ՝ ժամը 09:30-ին՝ 713 լսարան (հասցե՝ ՀՊՄՀ-ի գլխավոր մասնաշենք, 7-րդ հարկ),

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ՝ 9:30-ին՝ 411 և 412 լսարաններ (հասցե՝ ՀՊՄՀ-ի գլխավոր մասնաշենք, 4-րդ հարկ),

Հատուկ կրթության ֆակուլտետ՝ ժամը 11:00-ին՝ բուհի գլխավոր մասնաշենքի նախասրահ (1-ին հարկ), 12:00-ին՝ 914 լսարան (հասցե՝ ՀՊՄՀ-ի գլխավոր մասնաշենք, 9-րդ հարկ),

Կուլտուրայի ֆակուլտետ՝ ժամը 9:30-ին մասնաշենքի դահլիճում (հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 13ա, 1-ին հարկ):

Ուսումնական տարվա առաջին օրը ուսանողները կծանոթանան բուհի պատմությանը, ֆակուլտետի կառուցվածքին, ուսումնական պրոցեսին: